Hoppa till innehåll

När USA gör sig mindre måste EU bli längre

Det handelskrig som Trump sakta men säkert nu utvecklar drabbar alla och självfallet också USA. De anklagelser som han riktar mot andra delar av världen för att lura USA bortser från att EU liksom andra stora handelspartners har samma tullar mot USA som mot alla andra. De amerikanska tullarna är något lägre än de europeiska men utan någon större skillnad som förklarar det stora handelsunderskottet.

Det stora amerikanska handelsunderskottet beror på underskotten i den amerikanska ekonomin, skapade av kongress och pådrivna nu av Trump genom ännu större budgetunderskott, ännu större skattesänkningar och en lönebildning som har prisat ut delar av den amerikanska bilindustrin. Likväl är den amerikanska arbetslösheten låg och sysselsättningen hög, som en konsekvens av den amerikanska ekonomins långsiktiga utveckling efter krisen 2008. Något som borde tala emot att det är importen som är det stora problemet. USA är för övrigt också en av världens stora exportekonomier, vilket talar emot att USA möter hopplösa handelsvillkor. Det är det amerikanska underskottet och oviljan att spara som spär på konsumtion långt över vad den amerikanska ekonomin kan producera. Det är ju det som är underskottet. Man tvingas låna från andra delar av världen för att upprätthålla sin offentliga och privata konsumtion.

Nu riktas Trumps irritation mot Amazon, som ju till stor del är beroende av import från Kina, för att amerikanska hushåll med stor köpkraft ska få billiga varor för sina löner. Problemet är, säger han, att Amazon inte betalar för sig när det gäller utdelningen av paket. Om det vore så vore det rimligt att den amerikanska posten förändrade sin prisbildning, om det inte vore så att just den digitala ekonomins utveckling har gett alla utdelningsföretag en tillväxt genom fler paket och större skala.

USA drabbas av det handelskrig som man nu har inlett. Redan nu innebär det att import från USA är mer osäker på grund av de handelsrestriktioner som Trumps åtgärder kan utlösa. Men USA drabbas mer än när det gäller ekonomi. USA är nu på väg att underminera sitt förtroende som en pålitlig partner. Det har pågått under hela den tid som Trump har varit president men följs nu av aktiva åtgärder som visar att opålitligheten stannar inte bara vid twitter.

För Europa bör detta leda till ökade insatser för att fördjupa den inre marknaden och för att utveckla politiska och handelsmässiga partnerskap med övriga delar av världen. Det gäller inte minst i förhandlingarna med Storbritannien där målet måste vara ett Europeiskt partnerskap för att på så många sätt som möjligt hålla detta land inom den gemenskap Europa och fria världen behöver. Men det gäller också Japan, Mexiko, Latinamerika och alla länderna i Stillahavsekonomin. När USA gör sig mindre bör vi bli längre.