Hoppa till innehåll

När USA gör sig litet måste Europa sträcka sig längre

Samtidigt som Putin hotar världen med krig och sin kärnvapenkapacitet går Trump till krig mot sina allierade och den liberala rättsordning som världshandeln bygger på. Konsekvenserna blir stora. Det gäller inte minst amerikansk ekonomi som nu kommer få dyrare stål och aluminium. Det i sin tur leder till minskad export och nya underskott i handelsbalansen. På grund av Trump.

Men de ekonomiska konsekvenserna av att en den internationella ordningen för handel undermineras är stora för alla. Visst kan USA producera sitt eget stål med sitt eget kol. Visst kan USA strunta i världen. Bara det att världen utvecklas även när USA står stilla. Det som händer att andra politiska krafter får ett större genomslag på den internationella ordningen. På det viset är Trump Xi Jinpings och Putins man. De kommer båda få en större betydelse på den globala utvecklingen på den fria världens bekostnad när USA gör sig mindre.

Den transatlantiska ekonomin som är en dominerande faktor i den värld vi lever i, och som är den fria världens bas undermineras när Trump gör vänner till motståndare och demokratins fiender till sina vänner. Men det är en illusion gränsande till den kompakta tankestillheten att tro att den kommunistiska diktaturen i Kina och plutokratin i Ryssland därmed blir vänner till USA. De är bara vänner till sig själva och sin egen makt.

Det är rimligt att nu genomföra motåtgärder när Trump underminerar WTO och den rättsordning vi har.

Men det är ännu viktigare att EU nu tar initiativ till den fria världens fördjupade samarbets – och handelsavtal. Europeiska unionen bör nu ställa sig i centrum för en ny process i den internationella ekonomin som förenar alla de världens öppna ekonomier som vill bevara regler för fri handel, samarbete kring miljö, klimat och forskning liksom säkerhet och som vill lägga grunden för  gemensam tillväxt, utveckling och och en rättsordning som stärker öppna samhällen. I den andan måste vi också se till att få till stånd ett djupt handelsavtal med Storbritannien när landet lämnar EU.

EU måste nu göra sig till en ledande global kraft för fri handel och marknadsekonomi, i kamp mot protektionism och starkt mot auktoritära ledare som ser rättsordning som hinder för den egna makten. Det är ännu viktigare än motreaktionerna till Trump.