Hoppa till innehåll

När tomheten ersätter politisk vilja- Artikel Norrbottens- kuriren

  • av

Stefan Löfven leder en regering som inte kan regera, som inte ser världen som den är och som inte ser de utmaningar detta ställer oss inför. Det var därför det blev 5 000 beredskapsjobb till 2020.

Det är farligt för ett demokratiskt samhälle när tomheten blir till en ersättning för politisk vilja. Det öppna samhället måste ständigt försvaras. Välstånd och nya jobb kräver ständiga reformer och en dynamisk marknadsekonomi. När den politiska ledningen blir till ett politiskt och idémässigt vakuum lämnar man fältet fritt för de krafter som vill riva ner, slita sönder och öppna för motsättningar mellan människor och mellan länder.

Den innehållslöshet som präglade Socialdemokraternas första maj är av detta skäl illavarslande. Den stora nyheten Sveriges statsminister kunde presentera var en satsning på 5 000 statliga beredskapsarbeten till 2020. Detta var det konkreta löftet om hur arbetslösheten ska bekämpas.

Samtidigt som S fördömer företag som väljer att lämna landet gör man inget för att lägga grunden för att företag investerar och flyttar till Sverige. Vi har fått en regering vars insatser för jobb, företagande och investeringar närmar sig noll. Till och med löftet om de 5 000 beredskapsjobben blir inte till mer än en promille om året för att minska det utanförskap som regeringen beräknar till 2020. Noll för nya jobb i företagen, en promille för att möta utanförskapet.

Det farliga är inte bara när arbetslösheten biter sig fast i det svenska samhället, när regeringen låter utanförskapet vara det nya normala, när underskotten växer och när man stryper företagandets förutsättningar. Det hotar vår ekonomi och vår sociala trygghet. Men oförmågan att lyfta blicken till de hot och utmaningar som vi som en del av Europa och världen står inför är mer alarmerande. Den visar att regeringen inte bara saknar politik utan också medvetenhet om hur våra mer grundläggande förutsättningar för trygghet och säkerhet håller på att undermineras. De ser inte att demokratin nu på olika fronter hotas av det öppna samhällets fiender.

Rysslands upprustning, kriget i Ukraina och hoten mot andra grannar är en utmaning som rör vår nationella säkerhet och suveränitet. IS terror och hat, med massmördande i Mellanöstern och terrorattacker i vår del av världen kräver en politisk övertygelse för att bekämpa och en vilja att bidra till de militära maktmedel som detta kräver. Inte tystnad. Sammanhållningen i Europa och i samarbetet med Nato är en vital förutsättning för att vi ska kunna möta både våldets och hatets krafter men också för att vi ska kunna värna det fria samhället.

I den värld vi lever i, i det samhälle som är vårt, blev Stefan Löfvens stora nyhet att han ska be regeringskansliet att i statliga myndigheter driva fram 5 000 beredskapsjobb. Då har man inte mycket att säga. Då gör man sig till ett vakuum som riskerar att stimulera andra än demokratins krafter.

Stefan Löfven leder en regering som inte kan regera, som inte ser världen som den är och som inte ser de utmaningar detta ställer oss inför. Det var därför det blev 5 000 beredskapsjobb till 2020. Första maj var i år inte Socialdemokraternas dag.