Hoppa till innehåll

När suveräniteten står i vägen

Under kvällen träffas parlamentets förhandlingsdelegation rådet för att diskutera telekompaketet. Då kommer också den legala analys som vi i förlikningskommissionen bad att få kring hur den så kallade 138 förhåller sig till medlemsstaternas kompetens. Som läsaren av denna blogg kommer ihåg försvarade jag det skydd av användarna vi uppnått i telekompaketet samtidigt som jag har konstaterat att krav från parlamentets sida på hur medlemsstaterna ska utforma sina rättssystem går långt bortom fördraget och EU:s kompetens att bestämma. EU är inte den överstat som vänstern och miljöpartiet brukar hävda.

Nu ser vi att det är just dessa partiers företrädare som har krävt en överstatlighet som parlamentets legala service med all säkerhet kommer konstatera uppenbart går över gränsen. Så då får de välja: att göra EU till en överstat i strid med fördraget eller acceptera det telekompaket som de fällde i våras. Hade det då gått igenom hade vi haft ett skydd för användarna. Nu är min bedömning att kommissionens kompromissförslag, som bygger på den gamla texten, som hänvisar till gemenskapslagstiftningen, kommer att gå igenom.

Men det har sin poäng att vänsterpartiet och miljöpartiet drev en valkampanj baserad på den överstatlighet de säger sig vilja bekämpa. Det är många som vill värna om medlemsstaternas suveränitet ända tills det hindrar dem från att styra över andra.

Under eftermiddagen blir det energimarknadsfrågor och överläggningar med industrin om hur den nya lagstiftningen påverkar konkurrensen och öppenheten. En del av de gamla monopolisterna är mindre förtjusta i kraven på ökad konkurrens. Ett möte med Freedom House som är i Bryssel för att presentera sina insatser för att stödja demokrati i Mellersta Östern kommer ge en viktig diskussion om hur EU ska förhålla sig till de samhällen som förtrycks av diktatur.