Hoppa till innehåll

När skuldkrisen blir alltmer politisk

Europas ekonomiska kris skapar nu gradvis en politisk kris. När CDU gör sitt sämsta val någonsin i Mecklenburg- Vorpommern är det ett uttryck för att den europeiska krisen nu faller tungt på den tyska regeringen. Det gäller både den ekonomiska krisen som nu slår mot Tyskland i form av recession och genom stigande krav på att garantera finansieringen av skuldkrisens länder.

Det kommer inte öka den politiska viljan att ta större ansvar för finansieringen av skuldkrisens länder. Det kommer istället ställa större krav på skuldkrisens länder att göra de reformer som krävs för fortsatt stöd. Men det kommer att kräva ökat politiskt ledarskap. Den kommande veckan kommer att handla om de krav detta ställer.