Hoppa till innehåll

När missnöje mot politiker blir till stöd för Putin

Det är lite bisarrt att Holland som det land vars folk drabbats hårdast av den ryska krigföringen i Ukraina nu i praktiken stöder Putins krav på att Ukraina ska kvarstå i den ryska maktpolitikens sfär. Det malaysiska passagerarflygplanet MH17 sköts ner över Donetsk en överväldigande mängd indicier men också bevis understryker att det var med ryska avancerade luftvärnsmissiler och av allt att döma med rysk trupp nedskjutningen gjordes. Utan Rysslands krig i Ukraina hade det inte skett. Utan ryska vapen i Ukraina hade det inte varit möjligt.

Nu har en rådgivande folkomröstning i Holland sagt nej till ett frihandels och associationsavtal mellan EU och Ukraina. Det är samma avtal som har tecknats med Georgien och med Moldavien, båda länder som vill öppna sig mot Europa istället för att vara inlåst under ryskt inflytande och det ryska ekonomiska systemet. För deras del handlar det om att deras medborgare ska få möjlighet till att resa, studera och att deras ekonomi ska kunna utvecklas genom fri handel samtidigt som de får stöd att bekämpa korruption och bristande rättsstat. I den putinstyrda sfären finns det nämligen gott om både korruption och rättslöshet. Det är en förutsättning för dess maktutövning.

Nu säger en liten del av det holländska folket nej till avtalet och sluter därmed i praktiken upp bakom de krav som Putin har ställt och som extremister av olika slag i Europaparlamentet har ställt sig bakom.

Det är självfallet inte så att holländska folket med detta vill ge Putin sitt stöd och vända ryggen till Ukrainas strävanden mot demokrati. Men de EU-fientliga krafterna krävde och fick igenom en rådgivande folkomröstning för att som de sa stoppa ett ukrainskt medlemskap i EU. Och folkomröstningar handlar tyvärr rätt sällan om den fråga det gäller, än mindre de bredare och vidare konsekvenser som följer av enskilda beslut.

Nu kommer förmodligen huvuddelarna av avtalet att gälla med de inskränkningar det kan komma att göras för Holland. Holland får framföra att man är emot avtalet, det vill säga 19 % av holländarna röstade emot det, men får leva med att det i den stora delen handlar om gemenskapskompetens. För Holland som ordförandeland är det inte så hedrande att man vill försvaga Europas förmåga att bidra till fred och demokrati.

Men för oss andra sätter frågan fokus på vad som händer när Europas extremister, främlingsfientliga och EU-fientliga krafter sätter agendan. Då vinner extremismen, våldets krafter och osäkerheten terräng. Putin är vinnaren i den holländska folkomröstningen. Han som har ett ansvar för att ett passagerarflygplan med den största delen holländska passagerare blev nedskjutet. Det var nog inte det som det holländska folket ville. Det är inte den utvecklingen Europa behöver. Det som skedde i Holland är en påminnelse till oss alla om ett större ansvar än att kanalisera missnöje mot EU. De gäller inte minst inför den brittiska folkomröstningen. Det är större värden än missnöje med nationell och europeisk byråkrati som står på spel.

När fred och säkerhet är utmanat är EU vår viktigaste gemensamma plattform, oavsett vem vi klandrar för arbetslöshet, höga skatter eller byråkrati. Vill vi bekämpa arbetslöshet och byråkrati är samarbetet för övrigt vår enda gemensamma plattform.