Hoppa till innehåll

När LO går till vänster om V

En dag som började i Stockholm med diverse möten och som efter en eftermiddag kring bankunionsfrågor, bredband, banklagstiftning slutade med lite mediagenomgång. Såg i DN intervjun med Tobias Baudin, vice ordförande i LO, som kräver hårdare tag mot företag i välfärden än vad till och med Vänsterpartiet har krävt. Det är en artikel som är värd att läsa för den anger hur LO nu försöker ta kommandot inom en socialdemokrati som präglas av idélöshet och vars frågor har försvunnit.

Men att förbjuda de privata alternativ som man för 30 år sedan bekämpade och de senaste 20 åren motvilligt har accepterat är som en ny löntagarfondsdebatt.

Baudin är emot att företag går med vinst, i alla fall med för stor vinst. Vore det en måttstock på hur LO agerade inom andra områden skulle det leda till att Sverige blev en tredjeklassens industrination. Nu nöjer sig LO med att vi ska ge upp kampen för en ständig utveckling av välfärden. Han ser hellre att skattebetalarnas pengar försvinner i monopol och byråkrati än att de finansierar en valfrihet som ger konkurrens och utveckling. Kommunens monopol kan man aldrig välja bort, men varje privat alternativ som inte håller måttet kan bytas mot någon annan. Det är den valfriheten LO vill välja bort för medborgarnas räkning. Ett alternativ kunde ju vara att människor själva fick välja, men LO har alltid föredragit kollektivanslutning.