Hoppa till innehåll

När ljusets krafter blir starkare än mörkrets

Efter attacken och morden på Charlie Hebdos redaktion var det många som hävdade att det skulle stärka de främlingsfientliga krafterna, i Frankrike och i andra länder. Kanske det är så. Men kanske inte så alls. På väg tillbaka från Strasbourg tror jag mycket mer på det senare.

 

I vilket fall är det en farlig utgångspunkt att förutsätta att de främlingsfientliga vinner på hatets våld eftersom det bygger på föreställningen om att den politiska debatten ska formas utifrån de främlingsfientligas föreställningar och att politiken ska formas utifrån hotet om deras tillväxt snarare än från de reformer och de ideal våra samhällen behöver.

 

Det kan också leda till att vi inte ser den styrka och bredd som finns i uppslutningen bakom det öppna samhällets idéer. De stora manifestationerna i Paris och runt om i Frankrike har sannolikt gjort mer än något annat för att föra Marine Le Pen och Nationella Fronten åt sidan från den politiska debattens fokus. När jag hörde Marine Le Pen proklamera sitt förakt för andra var det inte bara frånstötande som vanligt utan också så svagt gentemot den styrka som manifesterats bakom det fria ordet.

 

Där Nationella Fronten, liksom våra svenska Sverigedemokrater liksom så många andra grupper, vill inskränka det öppna samhället och vill använda hatet i sin riktning handlade manifestationerna i Frankrike om att sluta upp bakom det öppna samhälle som extrema grupper på olika sätt vill underminera. Samma gäller de manifestationer som under veckan gjordes i Europaparlamentet. De riktar sig inte mot någon utan mot hatet och för friheten och öppenheten. Därmed blir de i själva verket manifestationer för just det som de främlingsfientliga vänder sig emot. Och då reduceras de till att vara bara några andra av hatets förespråkare.

 

Deras syre handlar om att tycka illa om andra. Att spela på hatet och det hotfulla som vi alltid räds hos dem som är annorlunda. Öppenheten, toleransen och det fria ordet är inte vare sig Nationella Frontens eller Sverigedemokraters värden, tvärtom. Ju starkare dessa värden blir, ju fler som sluter upp bakom dem, desto mer marginaliserade blir extremerna.

 

Och när politisk debatt inte längre handlar om dem utan om det öppna samhällets överlägsenhet liksom om att respekten för våra medmänniskor alltid måste vara överordnad i ett fritt samhälle så förlorar de ljuset på den inskränkthet som är deras.

 

När politiken och den politiska debatten inte längre utgår från och definieras av extremerna vinner det civiliserade samhället i styrka. De som är emot det öppna samhällets värden förlorar i styrka ju starkare friheten och respekten för andra står. När vår samhällsdebatt utgår ifrån hur vi ska värna och hävda frihet, respekt, tolerans och öppenhet hamnar de vid sidan om.

 

Mörkrets krafter tål sällan ljuset när det lyser starkt. Och denna vecka, efter det mörker vi såg, har ljuset lyst starkare än på länge. Låt oss vårda ljuset istället för att skrämmas av mörkrets krafter. Det gäller i Frankrike och det gäller i Sverige. Det gäller i Europa.