Hoppa till innehåll

När kommunalt blir viktigare än kvalitet blir medborgare undersåtar

Det är viktigare med offentligt än kvalitet. Viktigare med politisk kontroll än medborgares valfrihet. Viktigare man gör som kommuner gör – trots upprepade fall av vanvård, dåliga skolresultat, dåligt bemötande och låg kvalitet – än förändrar verksamheter utifrån vad medborgarna uppskattar. När vänstern inom socialdemokraterna – Ardalan Shekarabi -och vänstern utanför socialdemokraterna – Jonas Sjöstedt – på DN Debatt i dag presenterar hur man ska komma tillrätta med vinster i välfärden är det ett socialistiskt upprop som för tiden långt tillbaka.

 

Borta är respekten för medborgarna, mångfalden och förnyelsen. Tillbaka är övertron på att man själv avgör vad som är bra för människor att kunna välja mellan. Socialdemokraterna inleder nu en politik för att göra medborgare till undersåtar och där kommunal verksamhet ska vara mall för den offentliga. Och den offentliga lyckas som allra sämst i de kommuner där man står utan konkurrens från alternativ. Det är dit socialdemokraterna vill föra välfärden i Sverige. Maktlösa medborgare och maktfullkomliga makthavare.

 

Den äldreomsorg, de skolor och den sjukvård de vill ha lever upp till deras formella krav men fungerar likväl inte bättre än att människor har sökt sig till andra alternativ. De kostar ofta mer än budgeterat och skattepengarna går till verksamheter som drivs så att de kostar mer än vad motsvarande privata med lika bra kvalitet gör. Det är en myt att skattepengarna stannar i dessa verksamheter. De försvinner i den offentliga sektorns ineffektivitet och byråkrati.

 

Värner Rydenskolan i Malmö lever säkerligen upp till socialdemokraternas krav på en väl fungerande verksamhet men den fungerar inte och i Malmö är det svårare att välja alternativ. Äldreomsorg runt om landet där anställda har misshandlat äldre, glömt mata dem eller förnedrat dem är inte ett exempel på hur kommunal verksamhet fungerar men visar att vanvård och dålig kvalitet finns mitt i det offentliga och att den då måste kunna väljas bort och läggas ner. Men den får i socialdemokraternas Sverige inte väljas bort och läggs inte ner. Kommunalt är viktigare än kvalitet.

 

I de återkommande undersökningar som har gjorts visar det sig att privata verksamheter dominerar bland de bästa och de kommunala bland de sämsta. Kommunala verksamheter har blivit bättre som privata och privata har blivit sämre som återkommunaliserade. Nu vill socialister med socialistiska argument stoppa de privata med bäst kvalitet utan att göra något åt de sämsta som är kommunala. I de kommunala verksamheterna försvinner pengarna in i verksamheten utan att det kommer användarna till del i form av kvalitet och service. I de privata används motsvarande pengar till en verksamhet som är bättre.

 

Det är symptomatiskt att som ett av de främsta argumenten för att begränsa den privata verksamheten, i praktiken stänga ner den, är att den har ökat i omfattning på grund av kommuners och medborgares val. Det är det valet som människor nu ska fråntas. Resultatet blir mindre välfärd, mer av sämre välfärd, mindre av bra välfärd och medborgare som blir undersåtar. Det var en triumfens dag för socialister och ett bakslag för alla dem som valt och trivs med den välfärd som är deras.

Men det är också en startdag mot den socialism som bekämpar företagande, vinster och valfrihet. Mot de som vill rasera andra människors välfärd ska ställas en politik som bygger allas välfärd.