När Juholt ger SD inflytande

Håkan Juholts inflytande Sveriges deltagande i internationella insatser håller nu på att bli lätt löjeväckande. Från att från början sagt sig vilja driva på Sveriges deltagande i genomförandet av en FN-insats drev han igenom med hjälp av Sverigedemokraternas motstånd mot internationella insatser att de svenska Gripenplanen inte skulle få användas mot mål på marken, eller i luften, bara till spaning. Därefter sa han plötsligt att den borde avbrytas, inte för att Gadaffi har slutat att döda civila utan för att han bara hade fått den uppfattningen att den svenska spaningsinsatsen inte längre var behövdes, en uppfattning som uppstod hos honom själv.

Därefter ansåg han att vi skulle skicka fartyg och ta hem flygplanen, inte till någon specifik operation som då var beslutad utan för att han kommit till den bedömningen att Sverige bättre skulle kunna ha en marin insats och för att han tyckte att den behövdes mer än spaningen från luften eftersom han kommit fram till att någon bevakning av flygförbudszonen inte längre behövdes. Även detta förefaller ha varit en uppfattning som uppstod hos honom själv efter eget tänkande.

Nu verkar allt koka ner till att han med hjälp av Sverigedemokraternas motstånd mot att hjälpa till i internationella insatser kan trumfa igenom att fyra flygplan, eller tre, ska tas hem, för att han ska få sin vilja lite igenom, samtidigt som Sverige skickar soldater, inte fartyg, för att vara på andra fartyg i en kommande operation för att upprätthålla vapenembargot. Spaningen från luften kommer andra få göra eftersom den behövs. Och Sverigedemokraterna kan glädjas åt att de kan få Sverige att dra ner på sin insats för att hjälpa andra.

Bloggar: Carl Bildt, Böhlmark, Tokmoderaten, Hagbom, Johan Hultberg, Hasse samt Lotta Edholm.