Hoppa till innehåll

När internet hotas måste frihetsvänner försvara – artikel på Newsmill

  • av

Var fjärde mobilanvändare i EU förbjuds att använda alla de tjänster som Internet erbjuder. Restriktionerna är särskilt påtagliga för ip-telefoni som till exempel Skype och Viber.

Det är inte enbart ett slag mot enskilda individers möjligheter att kommunicera via Internet utan också förödande för Internets möjligheter att bidra till förbättrade förutsättningar för ett modernt samhälle. Den snabba utvecklingen av Internettjänster, moln och appar har inget slut utan kommer att accelerera. År 2020 beräknas 50 miljarder trådlösa enheter vara uppkopplade till nätet. I kölvattnet av denna digitala revolution kommer digitala vårdsystem, klimatsmarta energisystem, utsläppseffektiva transporter och andra tänkbara och idag otänkbara tjänster, att växa fram.

Ett fritt och öppet Internet där inga tjänster blockeras skapar möjligheter för innovationer, tillväxt, och utveckling. Om leverantörer av nättjänster eller enskilda stater blir de som väljer ut vilka tjänster vi ska använda på nätet drabbas både utvecklingen och den enskildes möjligheter att använda nätet.

När den samlade telekomvärlden i dagarna möts i Dubai på den Internationella Teleunionens konferens för att se över det internationella telereglementet finns förslag som hotar Internets fria och öppna karaktär.

Stater som Ryssland vill att nationella regeringar ges ökad kontroll över Internet och dess innehåll. Runt om i världen ser vi hur sådan kontroll används för att slå ned demokrati och frihet. Diktaturer reglerar Internet för att förtrycka medborgare och censurera det fria ordet. I EU får vi aldrig legitimera sådana aktioner genom att själva tillåta blockering av tjänster i telekomnät. Det kan lätt användas som alibi av dem som ser ett hot i det fria ordet.

Internet måste stå fritt från regeringar och internationella organisationer och vara medborgarnas tillgång och möjlighet. Det är därför viktigt att slå vakt om neutraliteten för olika tjänster och motverka förslag som vill underminera medborgarnas tillgång till information och tjänster.

I Europaparlamentet har jag drivit igenom ett förbud mot blockering av lagliga Internettjänster som distribueras över EU-finansierade telekomnät. På en konkurrensutsatt marknad där operatörer letar kunder och intäkter kommer detta att sätta tryck på privata aktörer att ta bort användarrestriktioner i sina egna Internetabonnemang. I praktiken kommer blockering att förpassas till dåtiden och operatörerna måste istället hitta nya lösningar för att ta betalt för kapacitet, hastighet och användning.

Om Sverige och Europa ska ta täten i den digitala ekonomin måste vi säkerställa att den nya teknologins möjligheter kan utnyttjas fullt ut. Om vi ska bli världens mest utvecklade kunskapsekonomi måste Internets ekosystem förbli öppet och gränsöverskridande. Det är så Internet har förbättrat möjligheterna för miljontals människor och det är så Internet i framtiden kommer att förnya, förändra och förbättra vår värld.

Gunnar Hökmark är vice ordförande i Europaparlamentets största partigrupp, EPP-gruppen

Publicerad på Newsmill den 13 december 2012