Hoppa till innehåll

När granskningen av dem som vill ha makten över oss uteblir

Så verkar S ha valt väg och de valde kommunalpolitikers makt över medborgarna istället för medborgarnas makt över välfärden. Det finns en uppenbar och direkt konsekvens av S- kongressens beslut och det är att i socialdemokratiskt styrda kommuner kommer valfriheten minska allra mest.

Medborgarna där kommer inte ha samma tillgång till välfärd som medborgarna i borgerligt styrda kommuner. Det innebär att vi kommer att få en medborgare med olika rättigheter, de som har rätt att välja äldreboende eller skola och de som får finna sig i att något av kongressombuden i form av ett kommunalråd bestämmer åt dem.

Den gemensamma nämnaren för samtliga socialdemokraterna som har förhandlat utifrån olika uppfattningar om vad som är valtaktiskt rätt har har varit att medborgarnas eget inflytande över välfärden ska minskas och att det privata tjänsteföretagandet ska minskas. Frågan har bara varit hur mycket.

Nu blir det tydligt att med en vänsterseger så hotas varje privat förskola, varje privat äldreboende, varje privat skola. De kommer inte stängas måndagen efter valet, kanske heller inte året men deras långsiktiga existens fasas ut. De blir under stängning.

Det som är förvånande i hela denna process är att media hellre har bevakat det politiska spelet och förhandlingsprocessen än granskat vad det innebär för tusen och åter tusen föräldrar, äldre, elever och sjuka när välfärdsverksamheter ska stängas till förmån för kommunala monopol.

Det är lika förvånande att media inte kritiskt granskar föreställningen om att vinst är stöld och underminerar kvalitet och trygghet. Det är ju inte på grund av sämre kvalitet som människor valt de privata alternativen och det är ju inte för att de får mindre trygghet som man själv vill välja. Kritisk granskning av makthavare kräver att man kan granska dem som vill utöva makt över andras välfärd. Och det kunde vara rimligt att kritiskt granska föreställningen om att vinst är stöld. Den leder nämligen till ett annorlunda samhälle. Om man ska uttrycka det försiktigt.