Hoppa till innehåll

När extremerna möts

I går debatterade Europaparlamentet Ukrainas, Georgiens och Moldaviens associationsavtal och frihandelsavtal med EU. För dessa länder ger dessa möjligheter att utveckla handel och ekonomi, det är ett uttryck för deras egen suveräna vilja och det ger dem en ökad självständighet gentemot ett Ryssland som med korruption, politiska påtryckningar, krigföring som i Ukraina, ockupation som i Georgien och närvaro av trupp i Moldavien söker tvinga dessa länder att istället vända sig österut mot Moskva.

Det samhällssystem som Moskva står för är en obskyr utövning av politisk och ekonomisk makt där privata och offentliga intressen är sammanvävda och ger grund för en rå rövarkapitalism där företag och media står under Kremls kontroll. Det är detta samhällssystem som Moskva vill säkra och vinna ett ökat stöd för. Fri handel, visa-liberaliseringar och en kamp mot korruption ligger inte i regimen Putins intressen.

Det är inte bara gentemot dessa länder Moskva söker påtvinga sin politik. Man söker göra samma mot andra genom en omfattande upprustning, anspråk på att få bestämma och påverka andra länders säkerhetspolitik, anspråk på Arktis, militära manifestationer och stora invasionsövningar med tydliga politiska budskap och skrämselpropaganda om att använda kärnvapen. Regimen Putin bedriver ett informations- och propagandakrig i Europa samtidigt med det krig man för i Ukraina och man rustar sig för att visa att man är beredd till nya krig.

När Europaparlamentet debatterade avtalen var det tydligt var de nationalistiska och främlingsfientliga grupperna har sina sympatier. De var emot att uttala stöd för dessa länders integritet, för att ge dem möjligheter till fri handel och ekonomisk utveckling, visa-liberaliseringar, att verka för transparenta energimarknader och för att markera mot Rysslands intrång i andra länders självständighet.

De visade med all önskvärd tydlighet vad frågan om dessa avtal handlar om, nämligen att stärka förutsättningarna för människor i Europa att leva i rättssäkerhet, frihet, nationell självständighet och öppna ekonomier med fri handel. De var Moskvas röst i Europaparlamentet. De uttrycker sig nationalistiskt men de saknar nationellt ansvar.

När vi idag röstade förlorade den kommunistiska gruppen en lång rad voteringar där man var emot stöd för frihandelsavtalen, de hävdar till och med att det är tanken på frihandelsavtalen som lett till politisk instabilitet, våld och krig i Ukraina, det vill säga inte Ryssland som invaderat och ockuperat, fördömde att Nato fått nya medlemmar, var emot stöd till Ukraina och fördömde den politiska utvecklingen i landet och istället krävde att EU ska ingå handelsavtal med den av Ryssland lanserade Eurasiska unionen som syftar till att motverka fri handel. Den kommunistiska gruppen röstade för förslag som kunde ha skrivits i Kreml.

De röstade inte för fri handel i Europa och länders självständiga demokratiska utveckling utan röstade till stöd för den korrumperade rättslösa ekonomi som är verklighet i Ryssland. De ville att EU ska acceptera ockupationen av Krim och kriget i Ukraina. Det är det samhällssystemet som vi ser under Putin som de ställde sig bakom. Det är den gruppen som de svenska vänsterpartisterna är med i.

Extremerna möts när frågorna om frihet och demokrati står på spel. Utmaningen är att vi i dag ser en konflikt mellan det samhällssystem som Putin vill försvara och utvidga och den frihet och demokrati som Europa står för. Det handlar om grundläggande värden. Och så ser Europas stora utmaning ut.