Hoppa till innehåll

Mp och miljön

Noterade att Mp i partiledardebatten kritiserar moderaterna för att bromsa klimatarbetet. Nu är det inte bara så att Mp med sin vilja att avveckla kärnkraften är det största hotet mot minskade CO- utsläpp i sig själv. Det är också så att de har svårt att förhålla sig till det faktum att Sverige tillsammans med Belgien och Finland leder i EU när det gäller minskade utsläpp samtidigt som hela EU minskar med nära 3% det Noterade att Mp i partiledardebatten kritiserar moderaterna för att bromsa klimatarbetet. Nu är det inte bara så att Mp med sin vilja att avveckla kärnkraften är det största hotet mot minskade CO- utsläpp i sig själv. Det är också så att de har svårt att förhålla sig till det faktum att Sverige tillsammans med Belgien och Finland leder i EU när det gäller minskade utsläpp samtidigt som hela EU minskar med nära 3% det senaste året.

Det vill säga, vilket måste vara mycket svårt för Mp att förhålla sig till, den politik som de kritiserar som sämst är den som ger bäst resultat samtidigt som deras egen politik under de rödgröna dagarna inte gav samma resultat.

När jag påpekat detta hävdar deras företrädare att Eurostat inte räknat in vår konsumtionspåverkan, det vill säga att vi importerar varor som gett koldioxidutsläpp nrä de producerats. Och det finns ju en poäng i det argumentet: om vi lägger ner all energiintensiv industri i Sverige så ökar produktionen i Kina, som vi sedan kommer importera ifrån.

Det är bara det att det är två problem med det argumentet. För det första är det en sådan utveckling som nya energiskatter och andra pålagor skulle leda till utan att utsläppen skulle minska. Förslagen om att i Sverige eller i Europa göra all energiintensiv produktion dyrare får precis den effekt som Mp varnar för.

För det andra, och mer viktigt, glömmer Mp bort att Sverige är nettoexportör. Det innebär att vi som en av Europas mest energiintensiva ekonomier exporterar mer än vi importerar och vi exporterar mer energiintensiva produkter än dem vi importerar. Det innebär att när Sverige under förra året minskade utsläppen av CO2 med mer än 10% är effekten i själva verket större eftersom den konsumtion som andra köper från oss har gjorts med minskade utsläpp. Så det är tvärtom. Vi producerar mer än vi konsumerar, vi producerar mer energiintensivt än vi konsumerar. Tvärtom, som så ofta med Mp.

De borde gratulera regeringen och oss moderater för framgångarna om de bryr sig om klimatfrågan mer än skattehöjningarna senaste året. Det vill säga, vilket måste vara mycket svårt för Mp att förhålla sig till, den politik som de kritiserar som sämst är den som ger bäst resultat samtidigt som deras egen politik under de rödgröna dagarna inte gav samma resultat.

När jag påpekat detta hävdar deras företrädare att Eurostat inte räknat in vår konsumtionspåverkan, det vill säga att vi importerar varor som gett koldioxidutsläpp nrä de producerats. Och det finns ju en poäng i det argumentet: om vi lägger ner all energiintensiv industri i Sverige så ökar produktionen i Kina, som vi sedan kommer importera ifrån.

Det är bara det att det är två problem med det argumentet. För det försa är det en sådan utveckling som nya energiskatter och andra pålagor skulle leda till utan att utsläppen skulle minska. Förslagen om att i Sverige eller i Europa göra all energiintensiv produktion dyrare får precis den effekt som Mp varnar för.

För det andra, och mer viktigt, glömmer Mp bort att Sverige är nettoexportör. Det innebär att vi som en av Europas mest energiintensiva ekonomier exporterar mer än vi importerar och vi exporterar mer energiintensiva produkter än dem vi importerar. Det innebär att när Sverige under förra året minskade utsläppen av CO2 med mer än 10% är effekten i själva verket större eftersom den konsumtion som andra köper från oss har gjorts med minskade utsläpp. Så det är tvärtom. Vi producerar mer än vi konsumerar, vi producerar mer energiintensivt än vi konsumerar. Tvärtom, som så ofta med Mp.

De borde gratulera regeringen och oss moderater för framgångarna om de bryr sig om klimatfrågan mer än skattehöjningarna.