Hoppa till innehåll

Moscovici inte mest lämpad- Artikel Dagens Industri

  • av

Den tidigare franska finansministern Pierre Moscovici är nominerad att ansvara för euron och stabilitetspakten. Han är möjligen inte den mest lämpade för just den posten.

Frankrike är i dag en stagnerad ekonomi med växande arbetslöshet, budgetunderskott utanför reglerna och en statsskuld som växer mot 100 procent av fransk BNP. Den vägen för hela Europa vore förödande, det är illa nog att den politik han då förde är den samma som den som de rödgröna i dag vill föra i Sverige.

Det gör det viktigt att den ekonomiska politiken förs inom ramen för hela kommissionens ansvar. När den tidigare lettiska premiärministern Valdis Dombrovskis utfrågades av utskottet fick han kritiska frågor från den socialistiska gruppens företrädare på grund av att han gjort motsatsen till Moscovici. Han hade reformerat, han hade sparat och kostnadsanpassat och han hade följt upp stabilitetspaktens krav.

Utfrågningen av Jonathan Hill, tilltänkt kommissionär för finansmarknaden, avslöjade vilket stort politiskt motstånd det finns mot banker som sådana, som om de är fientliga aktörer för en ekonomi och sprider skada. Det faktum att han har en bakgrund inom de finansiella marknaderna vändes emot honom samtidigt som han på ett förhållandevis konkret sätt visade hur man kan se till att en gemensam kapitalmarknad kan underlätta för små och medelstora företag inom hela unionen när de söker krediter för att finansiera investeringar. Det finns vägar att öppna upp mer i stället för att genom regleringar låsa in kapital.

Det är min tanke när vi nu börjar lagstifta om den så kallade bankstrukturreformen. Min viktigaste prioritet kommer inte att vara att vi ska dela väl fungerande banker utan att väl fungerande banker ska kunna låna ut till investeringar och nytt företagande.

Det som blir så uppenbart under denna veckas utfrågningar är att det inte finns ett EU som står för en viss politik utan ett EU som utvecklas på basis av de demokratiska beslut vi fattar. Det kommer att kräva klara regler mot dem som vill överspendera, det kommer att kräva reformer som gör våra ekonomier konkurrenskraftiga.

Gunnar Hökmark, delegationsledare för Moderaterna i Europaparlamentet