Hoppa till innehåll

Moldavien viktig byggnadssten för ett Europa i rätt riktning

En söndagskväll efter bland annat det moderata Sverigemötet, som på ett tydligt sätt kom att manifestera det som alliansregeringen har uppnått när det gäller arbete och ekonomisk stabilitet. För min del blev det tillfälle att presentera min halvtidsrapport för denna mandatperiod, en liten skrift som kommer att finnas tillgänglig på hemsidan men också för beställning.

En utgångspunkt för min presentation var att Sverige har visat att den egna politiken i ett land kan göra att man bättre lyckas möta de utmaningar vi har men att Europas möjligheter att göra det likväl avgör hur pass väl vi lyckas, både som enskilda länder och tillsammans. Och där finns det mycket att göra för att sätta en agenda för förändring som leder till en ny reformvåg i Europa i sin helhet och präglas av öppenhet och vilja att värna frihetens värden snarare än inåtvändheten och förnyelse snarare än regleringar som binder oss fast vid det gamla.

Det som sker runt om oss är viktigt inte bara av ekonomiska skäl utan också för demokratins ställning och vår säkerhet. Vart ett litet land som Moldavien går är i det perspektivet viktiga steg.

Moldavien har efter ett antal års låsning i parlamentet fått en ny president vald, utan att man behövde gå vägen om att lösa upp parlamentet. Därmed har den Europavänliga och frihetsinriktade sidan av den moldoviska politiken vunnit, mot de krafter som vill en återgång till den gamla tidens strukturer.

Det är ett av många exempel på kampen mellan det nya och det gamla som vi ser i fler länder i det östra Europa. Ukraina, Azerbadjan, Armenien för att inte nämna Vitryssland som nu systematiskt använder dödsstraff för att visa regimens beslutsamhet att tystas opposition. Det goda med Moldavien att valet av en ny president är ett uttryck för att den demokratiskt inriktade delen av samhället kunde ta nya steg.

Under den kommande veckan kommer dessa och andra frågor vara viktiga i förberedelsearbetet inför Euronest Parliamentary Assembly som ska avhållas i Baku de första dagarna i april, om man så vill som en liten generalrepetition till Eurovisionsschlagerfinalen. Som ordförande i församlingens politiska utskott har jag förhoppningen att vi ska kunna få ett slutdokument som inte slutar i de konflikter som finns, inom och mellan länder, utan i de gemensamma mål för ett europeiskt samarbete som kan bli en utgångspunkt för dessa länders utveckling.

Och det spelar roll att det finns ett ramverk för dessa länders samarbete med Europa och EU, av det enkla skälet att ramverket för samarbete med den ryska regimens intressen redan ligger på plats, som ett arv från det gamla och som en del av en ekonomi där ryskt näringsliv spelar en stor roll och där korruption tenderar att styra samhällens utveckling. Det tillhör en av den nya tidens säkerhetspolitiska utmaningar och att binda länder till en utveckling där demokratins krav blir en utgångspunkt för samhällsutvecklingen är ett viktigt vapen i den kampen.

Och under veckan fortsätter arbetet med forskningspolitiken, långtidsbudgeten, finansmarknadsfrågorna men framförallt hur vi ser till att hålla trycket uppe i den ekonomiska politiken så att agenda för beslutsfattande domineras av reformpolitik och inte av nej till reformpolitik.