Moderata kommuner har lägre skatt men fler skattebetalare

Kommuner som dominerats av socialdemokrater har högre skatt, högre arbetslöshet och mindre mångfald i välfärden. Höga skatter leder till att de får färre skattebetalare. Det sa moderaternas Gunnar Hökmark när han på tisdagen i Umeå presenterade en rapport om skillnaden mellan de kommuner som formats så som socialdemokrater vill ha ett samhälle och den genomsnittliga svenska kommunen.

I rapporten jämför Hökmark kommuner som haft socialdemokratisk ledning sedan 1973 med den genomsnittliga kommunen och med de kommuner som under samma tid har haft borgerlig ledning.

De kommuner som alltid i modern tid har haft socialdemokratisk ledning måste rimligtvis vara socialdemokratins skyltfönster.

Det är ett dyrt pris medborgarna får betala för att ha socialdemokratiska makthavare. I det socialdemokratiska Sverige har medborgarna sämre villkor vilket är ett viktigt skäl till den utflyttning som drabbar dessa landsdelar.

Vi talar i dessa fall om regioner som en gång gick i täten för den svenska industrialismens utveckling. Med socialdemokratisk högskattepolitik stora kommunala åtaganden har tillväxtkraften urholkats samtidigt som medborgarnas välfärd blivit sämre än i andra delar av landet, sa Hökmark.