Missade möjligheten att ge sin bild av det som nu händer i Ryssland- Artikel Gotlands Allehanda

  • av

Federica Mogherini, föreslagen till ny kommissionär med ansvar för den gemensamma utrikespolitiken missade möjligheten att ge sin bild av det som nu händer i Ryssland när hon utfrågades av Europaparlamentets utrikesutskott.

Det är förmågan att förstå den politiska logik som i dag utvecklas i Ryssland som kommer vara avgörande för de hot mot Europas gränser som Putins politik innebär.Som italiensk utrikesminister har hon tidigare förespråkat en samförståndspolitik med regimen Putin. Det går på tvärs emot vad de europeiska ledarna har enat sig om. På besök i Moskva förklarade hon att konflikten mellan Ryssland och Ukraina måste lösas fredligt, vilket ingen förnekar men det utgår från en uppfattning att detta är en konflikt mellan de två länderna, där Ryssland har ett eget intresse i Ukraina och där Ukraina är lika skyldigt till kriget som Ryssland. Det är den ryska politikens bild.

Ryssland har förnekat Ukraina rätten till att fritt forma sin framtid som nation. Regimen Putin har brutit mot alla internationella avtal och internationell rätt när man invaderat Ukraina samt ockuperat och annekterat Krim. Det är lika allvarligt att Ryssland nu bedriver krig i Ukraina, med reguljära förband liksom med företrädare i form av ryskstödda så kallade separatistgrupper. Ryssland ska utan omsvep respektera andra länders suveränitet.

En gemensam europeisk säkerhets- och utrikespolitik måste inte bara företräda det gemensamma europeiska gentemot Moskva utan också vart och ett av de länder som nu utsätts för påtryckningar.Rysslands krig är ett hot mer allmänt mot den europeiska fredsordningen och respekten för suveräna nationer. Det handlar om Moldavien, Georgien, Armenien, Azerbadjan och Vitryssland men också om utvecklingen i Serbien, Makedonien och Montenegro. Där värnar ryska krafter sina intressen i samklang med den gamla tidens härskande strukturer. Det handlar likaså om ett hot mot Polens, Litauens, Lettlands och Estlands självständighet, när dessa länder utsätts för hot om militär aggression, ekonomiska blockader, energipolitisk undergivenhet och politiska påtryckningar där rysktalande grupper sägs vara en skyldighet för Moskva att värna, i strid mot ländernas demokratiska regeringar.

Få saker är så viktiga för Unionens sammanhållning och för europeisk fred som en stark och gemensam säkerhetspolitik som värnar de länder som nu utsätts för påtryckningar och hot. Få saker är så farliga som att uttrycka förståelse för angriparens angrepp och hot. delegationsledare moderaterna EuropaparlamentetEuropaparlamentet