Hoppa till innehåll

Minnesceremoni för massdeportationerna 1941

Under dagen höll de baltiska delegationerna en minnesceremoni i parlamentet för att hedra offren till Sovjetunionens första  massdeportationer, vars årsdag infaller imorgon. Gunnar Hökmark höll ett anförande under minnesceremonin och kommenterar följande;

 

”I dag är Estland, Lettland och Litauen självklara medlemmar i Europeiska Unionen. Det är när vi i dag högtidlighåller minnet av de massdeportationer som den 14 juni 1941 startade i de baltiska länderna viktigt att minnas. Historien har förändrats. Våra baltiska vänner stod upp för frihet och demokrati under alla år och decennier av förtryck. Och de vann. Friheten vann över förtrycket. Demokratins ideal besegrade diktaturens förakt för människors rätt.

Deportationerna från Estland, Lettland och Litauen var starten på tragedier svåra att förstå. Samtidigt flydde ester, letter och litauer från de avrättningar, läger och fängelser som väntade dem som kunde misstänkas för att stå upp mot den kommunistiska diktaturen.

I Sverige fanns det både de som hyllade de kommunistiska diktaturerna – så gjorde Jonas Sjöstedts parti som han gick med i – och de som förnekade att de var ockuperade och ansåg vi skulle leva med diktaturen i gemensam säkerhet. Så tänkte socialdemokraterna.

När vi i dag högtidlighåller minnet av dem som föll offer för det totalitära och alla dem som deporterades högtidlighåller vi också insikten att demokratin alltid kan besegra diktaturen. Det är en viktig påminnelse för oss alla och en viktig lärdom för dem som trodde man kunde ignorera förtrycket av europeiska grannar. Estland, Lettland och Litauen är i dag fria och demokratiska länder, inte tack vare dem som predikade att allt skulle förbli som det var utan på grund av alla dem som stod upp mot diktaturen. I dag hedrar vi dem liksom kommunismens offer. ”