Hoppa till innehåll

Mindre statsstöd och friare tjänstehandel

Helgen ägnades en del förberedande arbete åt kommande Strasbourgvecka, tal inför länsmoderater och ordförandeskap på MUF-distrikets stämma samt en skidtur med Honey som även hon var eftertänksam.

Under denna vecka kommer parlamentet att dels diskutera min rapport om den framtida statsstödspolitiken, dels det så kallade tjänstedirektivet.

Förslaget till tjänstedirektiv har kommit att kompromissas så mycket att man med fog kan fråga sig vad som finns kvar. Vad som är klart är att det är en fördel att det skapas ett regelverk som underlättar för tjänsteentreprenörer att verka i andra länder. Vad som är mindre bra är att stora och viktiga sektorer undantas från direktivet. Det gäller dels tjänster i allmänhetens intressen, eventuellt också ekonomiska tjänster i allmänhetens intresse, transporter, hälsa, utbildning, barnomsorg, arbetsförmedling och tjänsteuthyrning, säkerhetsverksamhet, taxi med mycket mera. I den föreslagna kompromissen introduceras också en lång rad olika skäl för att medlemsstaterna inte ska behöva tillåta frihet, till exempel konsumentpolitik och social politik.

Den här veckans diskussioner kommer att avgöra om direktivet till slut kommer att öppna upp för tjänsteverksamhet eller om det i praktiken öppnar upp för nyprotektionism. Charlotte Cedeschiöld och jag, som båda närmast har arbetat med frågan, gör vad vi kan tillsammans med Christofer Fjellner och Anna Ibrisagic för att vrida det slutliga förslaget rätt genom debatt inom och utom vår egen partigrupp.

Min rapport om det framtida statsstöd debatteras i ikväll och beslutas i morgon. Ett i stort sett enigt utskott står bakom en rapport som skärper reglerna för att minska ner på statsstöd, helt och hållet ta bort statsstöd som snedvrider konkurrens samt föreslår att det statsstöd som ges ska ges till innovations- och forskningskluster och bättre konkurrensförutsättningar för eftersatta regioner utan att enskilda företag gynnas. Efter att parlamentet har fattat sitt beslut kommer kommissionen att utfärda nya guidelines för statsstöd, med bland annat krav på en bättre redovisning av medlemsstaternas statsstöd.