Hoppa till innehåll

Miljöpartiet underlättar skatteflykt – artikel i Jönköpingsposten

Skatteflykt är en internationell fråga som kräver internationellt samarbete. Det är därför det just nu pågår ett sådant inom OECD för att komma åt olika former av skatteflykt och direkt skattefusk.Miljöpartiets företagsfientliga symbolpolitik var nära på att underminera EU:s deltagande i det arbetet.
Vad som är än mer anmärkningsvärt är att de tycks leva i föreställningen och uppfattningen att det inte är ansvariga myndigheter i olika länder som ska ansvara för arbetet mot skattefusk utan folkliga opinioner.
Det är inte så rättsstater fungerar.
För att komma åt problem som skatteflykt krävs gemensamma internationella regler.
Det hjälper inte om vi sätter ner foten i Sverige om detsamma inte görs i Schweiz eller USA. Begreppet skatteflykt innebär nämligen att man flyttar pengarna.
Det är därför det är så destruktivt när Miljöpartiet försöker driva på för att EU ska bortse från och därmed underminera de överenskommelser som finns inom OECD.
Det är extra anmärkningsvärt att de gör detta trots att Sveriges regering – där Miljöpartiet sitter – drev på för vår linje i förhandlingarna.
Kritiken de riktar mot oss drabbar – i den mån det hade funnits fog för den – deras egen regering.
Det är nämligen så att om EU tvingar företag inom och utanför unionen att rapportera inte bara till ansvariga myndigheter utan också genom att offentliggöra olika uppgifter i sin verksamhet löper vi risken OECD-länder utanför EU väljer att inte delta i det internationella samarbetet mot skatteflykt.
Det kommer att motverka bekämpningen av detsamma.
Det kan också leda till att utländska företag i EU liksom företag med EU som bas väljer att flytta huvudkontor och verksamhet om det drabbar dem kommersiellt och konkurrensmässigt att viktiga uppgifter, som inte påverkar myndigheters taxering av dem, ska offentliggöras för andra konkurrenter.
Skatteflykt bekämpas bäst på internationell nivå. Genom att fragmentera det internationella regelsystemet öppnar man upp för olika gråzoner och nya former för undanhållande.
Resultatet kan bli att EU inför sina regler medan andra delar av världen helt väljer att stå utanför. Det kommer leda till dubbla standarder och nya kryphål.
Därför var det bra att Miljöpartiets många olika förslag föll i parlamentets omröstning.
Det klargör också att skattefrågan är en nationell uppgift.