Hoppa till innehåll

Microsoft och Gazprom

En av dagens stora nyheter är att EG-domstolens första instans har gett EU-kommissionen rätt när den tidigare har bötfällt Microsoft för att man har missbrukat sin marknadsdominerande ställning när det gäller mediaspelare.

Det är ett domslut som kommer att väcka ytterligare debatt och som med stor säkerhet kommer att gå vidare men det visar oavsett det enskilda fallet att kommissionen har en mycket stark ställning i konkurrensfrågor och domen kommer att ge den råg i ryggen inför kommande konkurrensfrågor, viktigt inte minst i en tid då Frankrikes president frågar vad konkurrensen har gett Europa och försöker utveckla en ekonomisk patriotism. Det som gäller för amerikanska företag i Europa gäller också för europeiska, samt sist men inte minst, och för ryska. Det visar också att Neelie Kroes mycket väl kan vara i den främsta positionen att lägga grunden för att en europeisk rysslandspolitik inte bara blir prat utan också juridisk verklighet.

Mot den bakgrunden är det viktigt att driva vidare frågorna om ”unbundling” det vill säga separation av produktion och disktribution, av gas eller datakommunikation.