Hoppa till innehåll

Mer frihet med EU – artikel i Nya Wermlands-Tidningen

  • av

Det finns socialistiska partier som driver på för mer klåfingrighet och förmynderitänkande och det finns liberala och konservativa partier som vill se mer marknadsekonomi, handel och gemensam kraft i utrikespolitiken, skriver Gunnar Hökmark.

De stora utmaningar och hot som Europa står inför kan bara mötas gemensamt. Det gäller något så grundläggande som demokratins styrka, men också hur vi stärker ekonomin och ökar säkerheten. Vi behöver en bredare debatt om den politiska inriktningen som Sverige bör driva i EU.

EU har under många år öppnat upp för liberaliseringar och handel över gränserna. Det ställer i sin tur krav på gemensam lagstiftning. EU reglerar inte mer än Sveriges riksdag, och bara i frågor som medlemsländerna vill att de ska besluta om. Men utan gemensamma regler blir det inga gemensamma marknader. Flera av de utmaningar som Sverige står inför klarar vi inte av att möta på egen hand.

Närmare samarbete i energifrågor hjälper Europas länder att minska beroendet av fossila bränslen och rysk gas, vilket både minskar utsläppen och ökar säkerheten. Med en gemensam utrikespolitik och ekonomiska sanktioner kan vi agera mot Putinregimens krig i Ukraina och påverkanspolitik. Den inre marknaden har öppnat upp för mer konkurrens och mångfald som för svenska företag innebär att hela Europa är deras hemmamarknad. Svenska medborgare kan jobba, studera eller leva i hela EU. Kostnaderna för roaming vid samtal eller surf har avvecklats för den som reser inom EU.

Med handel och samarbete över gränserna följer gemensamma regler. Ska vi få en bättre kontroll av de gemensamma gränserna krävs gemensamma beslut om avtal med tredje land och hur gränserna ska kontrolleras. Den digitala ekonomin har gjort att den nationella lagstiftningen inte räcker till, utan tvärtom kan utgöra ett hinder, vilket kräver överenskommelser över gränserna.

Det finns inga regler i EU som uppstår utan att politiker som valts till Europaparlamentet och till de nationella parlamenten är med och beslutar om dem. De politiska konfliktlinjerna skiljer sig inte heller från de i Sveriges riksdag. Det finns socialistiska partier som driver på för mer klåfingrighet och förmynderitänkande och det finns liberala och konservativa partier som vill se mer marknadsekonomi, handel och gemensam kraft i utrikespolitiken.

Därmed blir det vettlöst att göra varje politiskt beslut till en fråga om Europeiska unionen i sig självt. Man pratar inte om att lämna Sveriges riksdag eller Sverige som land varje gång det fattas ett politiskt beslut som man inte håller med om. I EU fattas det både beslut som jag anser vara mycket bra och beslut som jag anser vara mindre bra. Så fungerar demokratiska system.

Sverige förlorar inte sin suveränitet för att vi har gemensamma regler med andra europeiska länder om exempelvis kemikalier i leksaker, där både Sveriges riksdag och svenska europaparlamentariker är med och formar reglerna. Tvärtom kan vi ersätta 28 nationella lagstiftningar och en betungande byråkrati med gemensamma regler, som gör det enklare att röra sig mellan länder.

Vägen till ökad frihet går genom att Sverige är med i den gemenskap som gett oss frihet och säkerhet för att forma de gemensamma reglerna till att bli så bra de kan bli.