Hoppa till innehåll

Mer Europa löser inte problemen – artikel i Norrköpings Tidningar

Inför svåra problem i europeisk ekonomi har det för många europeiska ledare blivit ett mantra att säga att lösningen är Mer Europa. Nu finns det inte så mycket mer Europa än vad vi redan har. Innebörden av denna slogan är istället föreställningen att beslut blir bättre bara de fattas på EU-nivå. Det är fel. Beslut blir inte i sig bättre för att de fattas i Bryssel. Och om man inte följer de lagar och regler som vi har gemensamt hjälper det inte att vi har fattat beslut om dem gemensam.

Vi behöver ett bättre Europa som bygger på att vi följer de regler och lagar vi gemensamt kommer överens om, där olika länder fattar de beslut om reformer som krävs för konkurrenskraft och öppenhet och ett EU som öppnar upp marknader och samhällen för enskilda människors idéer och entreprenörskap. Det måste i sin tur bygga på att medlemsstater tar ansvar för sina ekonomier och offentliga finanser genom att följa det gemensamma regelsystemet. Att alla följer de gamla reglerna är viktigare än att ständigt utveckla nya.

Därför löser vi inte Europas problem genom att öka EU-budgeten. Vi bidrar till att lösa Europas problem genom att EU och medlemsstaterna använder sina inkomster så effektivt som möjligt och prioriterar de viktigaste utgifterna. Stora bidrag till stora jordbruk runt om i Europa bidrar inte till tillväxt och nya jobb, det gör däremot investeringar i bredband och i forskning, för att ta två exempel.

Vi löser heller inte Europas problem genom att gemensamt låna upp de pengar som ska finansiera enskilda medlemsstaters underskott. Tvärtom. Dels innebär det att det blir lättare att låna pengar för dem som har lånat för mycket för att de hade för låga räntor. Dels innebär det att vi på europeisk nivå inför ett låneinstrument som bygger på att medlemsstaterna i framtiden inte ska följa reglerna om budgetunderskott och skuldbörda.

Det behövs tydligare gemensamma regler för hur europeiska banker ska fungera och hur de ska övervakas så att vi inte ser stora finansiella risker växa fram. Men det innebär inte att vi ska ha ett regelsystem som innebär att välfungerande banker och länder som har byggt upp fonder för insättargarantier ska betala till dem som tagit för stora risker och som har tillåtit banksystemet urholka sin egna säkerhet. En bankunion som bygger på tydliga regler och krav, med stöd till stabilitet när det behövs, kan vara bra, en bankunion som innebar att andra får betala för dina skulder är dåligt eftersom det kommer att leda till nya och ännu större skulder.

Vi behöver en gemensam marknad som gör att världens största ekonomi EU kan bli världens mest dynamiska marknad. Men det kräver att vi fattar de beslut som öppnar gränser för alla tjänster och varor och att medlemsstaterna tar bort byråkrati och monopol som motverkar konkurrens och nytt företagande.

Europa blir inte bättre för att vi för mer makt till kommissionen eller Europaparlamentet. Däremot Europa bättre och öppnare för medborgarna om vi fattar de beslut som behövs där besluten måste fattas. Och om vi fattar beslut som innebär att vi anpassar utgifter till vad vi tjänar, som reformerar våra ekonomier och den gemensamma marknaden. Vi måste sluta hoppas på stora mirakel utan istället börja de många små och olika stegen för att göra Europa stort igen. Då kommer vi behöva färre toppmöten men få mer Europa för varje medborgare. Och det är ett bättre Europa.