Hoppa till innehåll

Mellanösterns destruktiva krafter

  • av

NA debatt, publicerad den 14 oktober 2023

Det krig som Hamas har startat, helt uppenbart och enbart möjligt med iranskt stöd, kommer
att drabba palestinier mer än andra för decennier framåt. Det gör inte krigets lidande mindre
för Israel. Det har redan kostat närmare 1000 israeler livet. Det kommer att göra livet
otryggare för människor i Israel. Hatets krafter har inlett en tragedi som är ett fundamentalt
hot mot stabilitet och säkerhet i Mellanöstern.


Den stora vinnaren på detta är utan vidare Iran som vill destabilisera hela regionen. Sverige
bör som den svenska regeringen redan har uttryckt det ge Israel sitt fulla stöd i försvaret av
sitt territorium och det egna folket. Och vi bör i all politisk handling klargöra vårt
avståndstagande från våldets krafter. 


Kriget visar på vad som är Mellanösterns mest grundläggande problem när det gäller säkerhet
och fred. Och det avslöjar det som varit ett systemfel i svensk utrikespolitik. Det gäller
framförallt en sak. 


Mellanöstern präglas inte av en konflikt utan av många. 


Det shiitiska Iran riktar hot mot i stort sett hela regionen samtidigt som man i aktiv handling
styr Hizbollah som i princip har tagit över Libanon och skaffat sig positioner i Syrien. ISIS
uppgång och fall beror på en extremism som odlas av regimer och rörelser för att utveckla hat
baserad på religiös tro. Kriget i Syrien som började som diktaturens krig mot medborgarnas
demokratikrav handlar om diktaturens ställning och en religiös grupperings krav på makt. 
Konflikterna som sliter sönder Irak handlar om det shiitiska mot det sunni-muslimska. I
Jemen ser vi ett inbördeskrig längs samma mönster där Iran backar upp den ena sidan och
Saudi den andra. Iran riktar hot om att utplåna Israel och understödjer därför islamistiska
sunnigrupperingen Hamas i Gaza samt Hizbollah på norra gränsen till Israel i Libanon.
Överallt utom i Israel finns diktaturregimer som för att överleva måste tillgripa våld mot sina
egna medborgare och mot andra för att överleva. 


Svensk utrikespolitik har länge präglats av en ofattbar strukturell oförmåga att förstå hur de
totalitära regimerna och rörelserna är ett ständigt hot mot både fred och demokrati. Det är mot
Israel Sverige har markerat. Inte mot hatets och terrorns krafter. 


Det krig som nu har brutit ut illustrerar denna fundamentala felbedömning, som lett till att
Sverige varit en kraft som mer har blundat för eller till och med stött hatets krafter snarare än
stått upp till demokratins försvar. Den regering som Sverige nu har måste göra klart att den
sätter demokratin och freden främst. 


En palestinsk myndighet som finansierar antisemitism och terror bör inte få svenskt stöd.
Sverige bör inte ha mellanstatliga relationer med organisationer som inte förmår kontrollera
hatets och våldets krafter och som dessutom har som sin vilja att utplåna en suverän och
demokratisk stat. 

Det är nu dags att Sverige bryter upp från en blindhet gentemot Mellanösterns destruktiva
krafter som motsvarats av vår tidigare blindhet inför den ryska despotins hot mot Europa. Det
är dags att vi börjar se på världen som den är, inte som några skulle vilja att den såg ut.
Gunnar Hökmark är ordförande i tankesmedjan Frivärld och tidigare
Europaparlamentariker