Hoppa till innehåll

”Med stigande räntor kommer arbetslöshet” – artikel i Kvällsposten

market1

Det finns en fråga som i dag dominerar europeisk debatt mer än någon annan. Det är hur vi ska komma ur krisen. Frågan hur vi ska kunna få tillbaka tillväxten, få nya jobb att växa fram och hur vi på nytt ska kunna få en stabil ekonomisk tillväxt är också den avgörande frågan inför valet till Europaparlamentet 7 juni.
De som trodde vi kunde värna miljön och rädda världen genom nolltillväxt har blivit grundligt avslöjade av konsekvenserna. Det är människors trygghet och jobb som drabbas samtidigt som utrymmet för en offensiv miljöpolitik krymper med de ekonomiska resurserna. En miljöpolitik som förutsätter nolltillväxt hotar den utveckling, de investeringar och den framtidstro som en bra miljö kräver.

I Europaparlamentet möter jag också alla dem som tror att vi löser arbetslöshetens problem bara genom att öka de offentliga utgifterna så mycket som behövs för att vi ska få en ökad tillväxt. De verkar helt bortse från att vi redan i dag ser hur hotet om stigande räntor drabbar just de länder som har de största underskotten och som under lång tid har försökt lösa sina problem genom för stora offentliga utgifter. Den socialdemokratiska modell som bygger på att staten bara genom att öka sina utgifter kan rädda jobben och företagen verkar bortse både från verkligheten och från vår egen historia.

Det ser vi inte minst i de länder som har de största underskotten. När räntorna stiger ökar arbetslös-heten.
Under 1980-talet lät socialdemokraterna de offentliga utgifterna växa och drev fram en inflation som gjorde budgetkrisen, den ekonomiska krisen och finanskrisen till ett faktum.

Det ledde till att den socialdemokratiska regeringen sprack på sin egen politik i början av 1990, då finansminister Kjell Olof Feldt avgick och Mona Sahlin därefter blev arbetsmarknadsminister med krav på lönestopp och strejkförbud. Och nu ser vi i Gordon Browns Storbritannien att växande underskott leder till att räntorna stiger med de konsekvenser det får för jobb och investeringar.

Med den socialdemokratiska modellen blir det med en statsstödd industri på vikande marknader vi kommer ur krisen, där regeringar konkurrerar med varandra med hjälp av statsstöd och växande budget-underskott.

I Europaparlamentet drev jag inför Europeiska rådets toppmöte igenom den motsatta linjen. Vi ska hålla på reglerna för stabila finanser. Vi ska inte tillåta att statsstöd används som konkurrensvapen. Vi ska satsa på ökad forskning och investeringar i infrastruktur, inte ökade bidrag. Och vi ska bekämpa protektionismen. Vi kommer bara ut ur krisen om vi vet vart vi vill. Jag vill att vi ska komma in i en ekonomi som präglas av öppen världshandel, stabila offentliga finanser som gör det möjligt för små och medelstora företag att låna, investera och låta morgondagens jobb växa fram. Vi ska öppna upp tjänstesektorn och jordbruket för handel över gränserna och vi ska underlätta för nytt företagande.
Och för Sveriges del kräver den politiken rätt majoritet i Europaparlamentet.

Gunnar Hökmark vice ordförande i EPP-ED gruppen och moderat delegationsledare i Europaparlamentet.
Länk till artikeln: http://www.kvp.se/nyheter/1.1569144/debatt-med-stigande-rantor-kommer-arbetsloshet