Hoppa till innehåll

Med en Volvo till de tomma ladorna

Det går bra för Sverige säger regeringens företrädare. Det ligger mycket i det. Men att säga att svensk ekonomi går som en Tesla, som för övrigt nu återkallar många av sina fordon, eller som en ny Volvo, säger inget om den politik som regeringen föreslår. Det säger däremot något om den politik som förts de senaste. Vi sedan 2009 har en svår period i världsekonomin bakom oss som har präglat Europa och förutsättningarna för svensk ekonomi.

Den politik som förts under denna tid har varit alliansens. Den har präglats av en bestämd vilja till budgetstabilitet, reformer för arbete och jobb samt skattesänkningar som gett fler jobb och fler skattebetalare, och därmed större skatteinkomster.

Slutet på denna period ser vi nu. Nu fasas gradvis alliansens ekonomiska politik ut från den svenska verkligheten. Men det är svårt att säga något annat än att den varit lyckad. En av Europas mest stabila ekonomier. En hög tillväxt, höga reallöneökningar, Europas högsta sysselsättning och ökade anslag för offentlig välfärd. Det kallades initialt för ”tomma lador” innan Teslorna och Volvobilarna körde ut det rätt välfyllda garaget.

Så nu berömmer Magdalena Andersson den utveckling och de förutsättningar som alliansbudgetar fram till detta år har skapat. Löfven tycker att väljarna är dystra som inte uppskattar alliansens arv (han uttrycker det inte i ord så men det är de facto det han menar).

Men som Ulf Kristersson tydligt nog sa, nu blir det lättare att få bidrag och svårare att få jobb. Och då blir det inte så mycket åka av. Nu ser vi hur de offentliga utgifterna, framförallt i form av bidrag, ökar med en i det närmaste okontrollerad hastighet, utan de budgetprioriteringar som bland annat borde leda till att vi stärker vårt försvar och rättsstatens förmåga. Budgetunderskottet ökar och det är uppenbart att regeringen i praktiken, till sin gärning, har övergett överskottsmålet, utan att ens ersätta det med något annat vilket även det hade varit tvivelaktigt som ett sätt att hantera ökade utgifter.

Vi kommer få ett snabbt växande underskott samtidigt som får snabbt höjda skatter. Det får konsekvenser för sysselsättning, jobb, investeringar och företagande. Konkurrenskraft påverkas, samtidigt som vi har en regering som motverkar reformer på bostadsmarknad och arbetsmarknad. Den vårbudget som vi fått presenterad i dag bygger på den alkemistiska ekonomiska teoremet att om du gör av med mer pengar än du har får du mer pengar än vad du hade. Det har visat sig få tragiska konsekvenser i de länder i Europa som drabbats hårdast av den ekonomiska krisen.

Det är därför många är bekymrade över svensk ekonomi. Inte över vad alliansregeringens politik ledde till utan till det som en handlingsförlamad och samtidigt doktrinär regering kan skapa när man höjer skatter, ökar bidrag och gör underskottet större. Det borde inte förvåna Stefan Löfven. Det förvånande är att han inte ser skillnaden mellan den politik som fört oss dit vi är och den som han för. Den är annorlunda och den leder någon annanstans. Allra först till de tomma ladorna.