Hoppa till innehåll

Märklig skattepolitik från socialdemokraterna

– För socialdemokraterna framstår uppenbarligen sänkta skatter på arbete och företagande som ett större hot mot välfärden än sänkta skatter på öl, vin och sprit. Det leder till att socialdemokraterna inför första maj reducerar skattepolitiken till en fråga om att sänka alkoholskatten. Tillväxtprofilen i den socialdemokratiska skattepolitiken är befängd.

Det säger moderaternas ekonomisk-politiske talesman Gunnar Hökmark i en kommentar till socialdemokratiska reaktioner på det moderata kravet om en större inkomstskatteform.

– Konsekvensen av att socialdemokraterna avvisar alla skattesänkningar som de inte tvingas till är att det blir låg- och medelinkomsttagare som får bära den stora skattebördan. Vi moderater har i vårt budgetalternativ skapat utrymme för en inkomstskattereform som innebär höjda grundavdrag för att undanta låga inkomster från skatt, sänkta kommunala skatter och en påbörjad avveckling av den statliga inkomstskatten. Vi sänker för alla men prioriterar arbete och företagande med en tyngdpunkt på skatter som betyder mest för låg- och medelinkomsttagare.

– Den socialdemokratiska skattepolitiken innebär att man säger nej till sänkta skatter för låg- och medelinkomsttagare med motivet att de hotar välfärden. Samtidigt hävdar man på full allvar att sänkta skatter på alkohol är viktigare än sänkt skatt på arbete och företagande och inte alls hotar välfärden. Det är en besynnerlig politik att demonstrera för på Första Maj, på arbetets dag.

– Det leder till en skattepolitik som knappast tål att redovisas på plakat. Parollen sänkt skatt på alkohol men inte på arbete och företagande skulle nog inte Bosse Ringholm vilja demonstrera under. Samma gäller den förda socialdemokratiska politiken med sänkt skatt för miljardärer men inte för vanliga inkomster. Likväl är det detta som är socialdemokratisk skattepolitik. Socialdemokraterna kommer nog välja att ägna Första maj åt egna påståenden och påhitt om moderat politik istället för att redovisa sin egen, säger Gunnar Hökmark.