Hoppa till innehåll

Maritas ansvar

En dag som för min del handlade om diskussioner med den svenska regeringen om det kommande svenska ordförandeskapet tillsammans med EPP-ED gruppens ledning.

Det kommer bli ett tufft halvår som präglas dels av transformeringen till en ny kommission under ett parlament som är nyvalt och med möjligheten att ett Lissabonfördraget kan komma att ersätta Nice under hösten. Det som är solklart i vilket fall som helst är att det är Nice-fördraget som gäller tills något annat finns på plats.

Men diskussionerna handlade framförallt om hur vi upprätthåller konkurrenslagstiftning och statsstödsregler under en ekonomisk kris som kommer locka många till undantag, för just bara dem. Den svenska beslutsamheten gav ett tydligt intryck och kommer bli viktig under det kommande halvåret.

Under dagen noterade kronan sina lägsta nivå mot euron, nämligen 11,65, vilket innebär att Sverige på grund av utanförskapet till euron har blivit fattigare. De som har hävdat att det inte påverkar svensk ekonomi att vi står utanför har mycket att bevisa, inte minst när inflationstrycket genom importerade varor som har stigit med mer än 20% i pris slår in i den svenska ekonomin. Då riskerar räntan att få användas för att hålla ner inflation istället för att kunna förbli låg och stimulera.

Det som nu sker måste vara utgångspunkten för en nationell debatt om den verklighet vi lever i. Den har nu gjort oss fattigare samtidigt som osäkerheten om framtidens valutakurser blivit konkret.

Marita Ulvskog borde tala om för svenska folket vad vi har vunnit på utanförskapet.