Hoppa till innehåll

Marita Ulvskog om bristen på patienter i Värmland

Uppenbarligen anser Marita Ulvskog att det är längden på sjukvårdskön som finansierar sjukvården i Värmland. I Agenda nyss hävdade hon på fullt allvar att risken med patienters rätt att välja sjukvård i annat EU-land är att då kanske inte sjukvården i Värmland kan finnas kvar ( Agenda hade ett exempel med en patient från Värmland ) . Tanken bakom detta skulle väl vara att om människor kan välja skulle det saknas patienter att finansiera sjukvårdsverksamhet i Värmland med. Men problemet i Värmland och för dem som söker vård utomlands är ju köerna, inte att det saknas patienter!

Ulvskogs reflektion kan möjligtvis förklara ett och annat, men visar framförallt att hon inte riktigt vet hur hon ska argumentera  mot det hon vill argumentera emot, nämligen att patienter ska kunna välja att få sjukvård i ett annat EU-land och få sina kostnader täckta med samma pengar som det hade kostat i Sverige. Skälet till att patienten i programmet sökte vård utomlands är det som är skälet till att man ska kunna få vård i annat EU-land, nämligen att man får vänta för länge. Så det saknas inte patienter, det saknas sjukvård.

Men Ulvskog vill hålla fast vid köerna för att vara säker på patientunderlaget, även när sjukvården inte klarar av de patienter som finns. Det var bra att vi drev igenom patientdirektivet förra veckan, mot socialdemokraternas vilja. När vi agerar för snabbare sjukvård vill de behålla köerna, för säkerhets skull, om man får tro Ulvskog.