Hoppa till innehåll

Många skäl att sänka skatten

Det förs just nu en lite förvirrad diskussion kring om skattesänkningar påverkar människors vilja att arbeta eller ej. Den är förvirrad eftersom en del av slutsatserna innebär att det inte spelar någon roll hur skatterna är, eftersom människors vilja att arbeta är lika stor för det. Är skatterna höga tvingas människor arbeta desto mer för att få in pengar, är de låga behöver de inte arbeta lika mycket för att få in det som behövs.

Det är ett resonemang som bortser från att vi människor är individer med fria val som ständigt försöker göra livet bättre för våra egna och för vår egen vardag. Det kan vi göra genom att arbeta och få en inkomst men vi kan också göra det genom att odla våra egna rosor, måla våra egna staket och laga våra egna tak, för att ta några exempel. Ju mer vi får behålla av vår egen lön desto mer lönsamt är det att via den vägen förbättra våra liv. Desto mindre vi får behålla av den minimerar vi den del av vårt arbete som vi gör åt andra.

Men diskussionen bortser från en annan och mer övergripande verklighet. Desto högre skatterna är, desto större andel av vår samlade ekonomi beslutas inom ramen för offentlig sektor och politikers beslut. Det skapar en ofrihet som vi ständigt bör motarbeta för att ge människor själva största möjliga frihet. Men den ofriheten begränsar också möjligheterna för oss att utveckla nytt företagande, ny efterfrågan, nya möjligheter. Den dynamiska delen av vår ekonomi trängs undan av den skattefinansierade och byråkratiska. Det ger inte en växande ekonomi med fler jobb. Vill vi ha mer investeringar i nya jobb behöver vi ha lägre skatter, annars finns en allt större del av våra pengar i kommunen, landstinget och staten. Där gör de förhoppningsvis största möjliga nytta, men de växer inte.

Det finns många skäl för att sänka skatter. Det är en signal som visar att det lönar sig att arbeta. Varje timme. Det ökar den enskildes frihet och trygghet, något som den sociala ingenjörskonsten gärna bortser från och det skapar ett större samhälle vid sidan om stat och kommun där det nya kan växa fram.