Hoppa till innehåll

Många Merry Christmas

Sista dagen i denna vecka och i denna höst i Strasbourg. Har under dagen blivit många Merry Christmas till kolleger och vänner från alla delar av Europa.

Har blivit en vecka som på många sätt visar skiljelinjerna inför Europavalet i juni.

Socialdemokrater vill reglera svensk arbetsmarknad från Bryssel genom lagstiftning, vi vill att svensk arbetsmarknad ska regleras i Sverige genom parterna.

Vi vill skapa bra förutsättningar för bilindusrtrin att utvecklas och anpassa sig till strängare miljökrav.Socialdemokraterna kämpade för miljardböter för de bilföretag som inte når ner till genomsnittsgränsen 130 g/km.

Och i patientfrågan där vi har haft de första diskussionerna blir det uppenbart att vi vill ha så stor öppenhet som möjligt för patienters rätt att välja sjukvård över gränserna men socialdemokraterna vill kringgärda med administration för att hålla nere på ”sjukvårdsturismen”.

Under dagen har jag fått EPP-grupppens uppdrag att leda vårt arbete kring den ekonomiska återhämtningspolitiken som kommissionen har föreslagit. Det handlar inte bara om hur vi ska ta oss ur krisen utan också var vi ska ta vägen för att nå bästa möjliga styrka därefter.