Hoppa till innehåll

Många drabbas av LO:s förslag – artikel i GT

  • av

Vinstförbud mot privata välfärdsverksamheter är en av de största frågorna på S-kongressen, och tveklöst den fråga som kommer att få störst betydelse för människor i Sverige.
Det förslag som LO driver kommer leda till den största nedläggningen av välfärdsverksamheter Sverige någonsin har sett. Det är många människor i Sverige som skulle drabbas om LO får sin vilja igenom. Det kan vara värt några frågor om hur ombuden ser på dem som berörs.

I hela landet drabbas en fjärdedel av gymnasieeleverna av friskoledöden. I Göteborg drabbar hotet 40 procent av dem.

Nästan 40 procent av landets förskolor kommer att drabbas av återsocialiseringen av barnomsorgen. Det finns i dag över 2 600 fristående förskolor som till allra största delen är beroende av vinst. Dem vill LO i praktiken avveckla. De föräldrar som har valt dessa förskolor av omtanke om sina barn förlorar valfriheten.

Drygt 100 000 elever i grundskola skulle med LO:s förslag tvingas byta till en annan skola när deras egen inte längre kan drivas. Och det är ingen storstadsfråga. I Borås gick läsåret 2010/2011 över 900 i fristående kommunal skola, i Bollnäs drygt 300 elever, på Ekerö över 300, i Norrtälje 800 och Norrköping 1 800.

I Göteborg gick över 8 000 elever i nästan 40 skolor, i Stockholm 17 000 elever i 90 olika fristående skolor och i Malmö 3 500 i drygt 20 skolor. Den absoluta merparten av dessa elever skulle tvingas byta skola när deras skolor läggs ner.

På samma sätt drabbas alla de som har hemtjänst i privat regi. I Stockholms län gäller det mer än hälften av antalet hemtjänsttimmar, där möjligheten att ställa nya krav eller byta när verksamheten inte lever upp till kraven skulle gå förlorad. I Uppsala län handlar det om en tredjedel. I socialdemokratiska Boden är nedläggningskampen redan inledd, med motdemonstrationer som följd.

Konsekvenserna är uppenbara för mängder av människor i Sverige. Den svenska välfärden som den vuxit fram de senaste 20 åren skulle förlora en mängd av de verksamheter som gett valfrihet, mångfald och den utveckling som alternativ ger. Den trygghet som ligger i att man själv kan välja och välja bort det som inte passar.

Socialdemokraterna är på väg att under LO:s ledning åter sätta vinst och privat företagande i motsats till välfärd och välstånd. Förbjuder man vin-sten eliminerar man nämligen det privata företagandet. Kvar blir bara det offentligas välfärdsmonopol.

För det massmediauppbåd som följer kongressen skulle det kunna motivera några frågor om hur det drabbar människorna, välfärden och Sverige. Det är ju ingen liten förändring det handlar om.

Gunnar Hökmark, Europaparlamentariker

Publicerad i GT den 6 april 2013