Hoppa till innehåll

Mandaten och regeringskonferensen

Ett visst genomslag har beslutet i Europaparlamentet om en ny princip för fördelning av platser som ger Sverige 20 platser istället för 18 efter 2009. Men likväl är det förvånansvärt att en rätt stor framgång för Sverige i EU, förmodligen den största om den nu blir till verklighet, överhuvudtaget inte kommenteras i tidningar som säger sig bevaka både svensk och europeisk politik. I Finland noterar Hufvudstadsbladet den svenska framgången.

Nu är det nästa steg som gäller, och som är viktigt för att det ska bli klart, och det är Europeiska rådets möte i Lissabon nästa vecka. Där kommer frågan att slutgiltigt hanteras, accepteras om det går som det har sagts, det vill säga att regeringskonferensen överlät åt parlamentet att utarbeta ett förslag som man sedan skulle acceptera om parlamentet kom fram till ett beslut.

Nu får vi se vad Italien, och kanske Polen gör men i grunden kommer det bli svårt för dem att motarbeta ett förslag som bygger på en allmängiltig princip och på det sätt att räkna medborgare som vi alltid har gjort. Men i politiken vet man aldrig vad som kan hända. Så frågan är ett stort svenskt intresse och väl värt att bevaka.