Hoppa till innehåll

Magdalena Anderssons förlorade trovärdighet skadar Sverige

Det är inte ofta man ser en ledande politiker göra en historisk genomklappning i TV. Men i kväll gjorde Magdalena Andersson historia på ett sätt som bara är tråkigt för alla.

Efter att under hösten ha talat om tomma lador, i ett land som tillhör dem som har Europas mest stabila offentliga finanser, menar Andersson nu att ladorna nu är lite mindre tomma så att det därmed inte är något problem att avskaffa överskottsmålet vilket hon anser sig behöva göra på grund av att hon vill öka underskotten, det vill säga tömma lador, vilket hon motiverar med att alliansen ändå redan har gjort det, alltså tömt ladorna, även om de inte var så tömda utan tvärtom så välfyllda att hon anser att överskottsmålet kan avskaffas, vilket hon motiverar med att alliansen redan gjort det.

Och förresten är det moderaternas fel, var huvudbudskapet på frågor om hennes löften om motsatsen under valrörelsen och om hennes politik nu. Det var inte svensk politiks bästa stund.

Å ena sidan vill hon hävda att ekonomin underminerats av alliansen. Mot detta står att Sverige är det enda landet i EU som för varje år från 2006 till 2014 minskat statsskulden, ner till nivåer som är unikt låga i Europa och i världen.

Å andra sidan vill hon hävda att de offentliga finanserna nu är i en sådan ordning av stabilitet att man inte längre behöver det mål som har lett till att vi har unikt stabila offentliga finanser i Europa.

Å tredje sidan menar hon att alliansen visserligen underminerat och förött de offentliga finanserna samtidigt som allting nu ändå ser lite bättre ut än för ett halvår sedan vilket gör att hon av det skälet anser att överskottsmålet kan avskaffas.

Å fjärde sidan menar hon att hon under tiden i finansdepartementet har sett hur mycket värre det är ställt med de offentliga finanserna än vad hon trodde i höstas, då ladorna var tömda men ändå inte så tömda som hon trodde då eftersom de är lite mindre tömda än vad det såg ut för henne då.

Å femte sidan vill hon nu skapa stabilitet i de offentliga finanserna genom att hålla kontroll på utgifterna genom att förändra målet så att utgifter och underskott kan ökas eftersom det är svårt för henne att hålla målet, och det var det ju ändå för alliansregeringen också även om, som sagt, ladorna inte var så tömda och de offentliga finanserna så stabila att man inte behöver det mål som har gjort dem stabila.

Det var en anstötlig stund i svensk politik. En politiker som försöker komma runt att hon för ett halvår sedan lovade precis tvärtom det hon nu säger, som skyller ifrån sig på andra och som heller talar om den förra regeringens påstådda misslyckanden samtidigt som hon hävdar dess framgång som ett skäl för att bryta med precis det hon sa.

Lika allvarligt är att Magdalena Andersson nu träder in i den europeiska process av budgetregler där man skjuter reglerna framför sig istället för att hålla sig till dem när det kräver ansträngning och kraft. Överskottsmålet förändras inte för att det är fel utan för att det inte är förenligt med de utgiftsökningar som S vill genomföra. Därmed öppnar socialdemokraterna för att varje regel som skapar budgetdisciplin får underordnas ivern att öka utgifter. Så undermineras trovärdighet och stabilitet. Och i kväll underminerade Magdalena Andersson sin egen trovärdighet.