Hoppa till innehåll

Magdalena Andersson höll inte gränsen

När jag ser på Aktuellt hör jag statsministern säga precis det som det tidigare under kvällen har påståtts att hon har sagt. Att om Sverige går med i Nato destabiliseras Östersjöregionen. Därför ska vi inte gå med, menade hon.

Faktum är att jag inte hade trott att hon hade sagt så som det refererades i bland annat internationella media, eftersom det vore att acceptera Putins anspråk på att få definiera vad som är destabiliserande. Kanske hade hon uttryckt sig klumpigt eller lite väl luftigt så att det gick att tolka på det viset. 

Men hon sa faktiskt att om Sverige går med i Nato så destabiliseras vår del av Europa – något som annars bara Putin hävdar – så därför vi kan inte gå med. I klartext menar hon att eftersom Putin vill ha Sverige i en intressesfär där vi inte får gå med i Nato och därför blir provocerad om vi skulle göra det så kan vi inte gå med i Nato. 

Då destabiliseras nämligen vår säkerhet, menar Andersson, inte för att vi skulle vara ett hot mot någon utan för att vi skulle ha ett starkare försvar gemensamt med andra och ömsesidiga säkerhetsgarantier med våra grannländer och hela Nato. 

Vi skulle inte destabilisera något genom vårt medlemskap eftersom vi inte vare sig nu eller som medlem i Nato, som är en försvarsallians ,skulle hota någon. Det som irriterar Putin är att vårt medlemskap ställer oss utanför de hot och den kontroll som Putin menar att han ska ha över svensk utrikespolitik. 

Det är ofattbart att Sveriges statsminister mitt under den största europeiska säkerhetskrisen,  mitt under ett konventionellt krig i Europa, och medan vi och andra länder möter hot från Ryssland låter den ryske despotens uppfattning om vad som är destabiliserande styra över svensk utrikes- och säkerhetspolitik. 

Det allvarliga är att det är svensk säkerhet som hon därmed sätter på spel eftersom det som irriterar Putin är att möjligheterna att hota Sverige blir mindre om vi är en del av en kraftfull försvarsallians än om vi står ensamma. När vi står utanför Nato kan han skrämma och påverka oss – som han nu har lyckats med –  men med Sverige innanför Nato måste han konfrontera hela den transatlantiska försvarsgemenskapen. 

Därmed har Magdalena Andersson gett Putin veto över vad socialdemokratiska regeringar kan göra för svensk utrikes- och säkerhetspolitik. Han kommer nämligen alltid tycka att det är provocerande att vi har ett starkt och gemensamt försvar med andra. Lika provocerad som han är över att Estland, Lettland och Litauen är en del av Nato, liksom Norge och Danmark. 

Om och när Finland nu går vidare i Nato-processen kan Putin hävda att landet enligt Sverige destabiliserar säkerheten i Östersjöregionen. Om Magdalena Anderssons regering i ett senare skede skulle anse det vara klokt att bli medlem i Nato har Putin nu Anderssons ord på att vi medvetet underminerar stabiliteten trots att vi i stället stärker den. 

Det hela är lika allvarligt som när socialdemokraterna 2010 gick till val på att Sverige skulle kräva att all amerikansk trupp skulle dras bort från Europa och andra utländska baser. Trots att det var tre år efter att Putin hade börjat hota Europa sa man inget om rysk trupp, som då dessutom hade invaderat Georgien och höll delar av Moldavien i en ockupation. Nu säger Andersson att vår utrikespolitik inte ska provocera despoten i Kreml. Det är usel säkerhetspolitik som kommer att leda til nya krav, för att vi enligt Putin inte ska provocera. 

Det är illojalt mot Finland och det är illojalt mot Sveriges riksdag att man som minoritetsregering med stöd av Vänsterpartiet går emot Sveriges riksdag. Så formulerar man inte en demokratisk nations suveräna utrikespolitik. Magdalena Andersson har misslyckats med att hålla gränsen. 

Gunnar Hökmark

Gunnar Hökmark är ordförande för tankesmedjan Frivärld och tidigare Europaparlamentariker