Hoppa till innehåll

Macrons seger är en seger för frihetens Europa

Med Macrons seger kan Europa inte bara andas ut utan också gå vidare. Det gäller inte minst Frankrike. För Frankrike har Macrons politik med marknadsekonomiska reformer och lägre skatter inneburit högre tillväxt och lägre arbetslöshet. Detta är något som socialistiska företrädare i olika former har haft svårt att förhålla sig till. 

Det finns ingen tvekan om att det i Frankrike finns ett brett missnöje som förstärkts av kristider, i form av pandemi, stigande energipriser och Rysslands invasion av Ukraina. Men Frankrike hade klarat detta ännu sämre genom höjda skatter och ökad statlig styrning av näringsliv och företag. 

Frankrike har i dag en lägre arbetslöshet än Sverige, en lägre arbetslöshet än under socialistiska presidenter och en bättre tillväxt. Det har i sin tur lett till en väldig radikalisering av den franska vänstern. Socialdemokraterna finns knappt annat än som en procentföreteelse. Det skiljer sig betydande från utvecklingen i Tyskland där socialdemokraterna stod fast vid budgetdisciplin och ordning på det offentligas finanser. 

Det som Macron har brutit mot är en gammal fransk föreställning om statens roll i näringslivet, om statsdirigism och om regeringens kontroll ekonomin även vad gäller dess utveckling. Det har under årtionden visat sig vara förödande för Frankrike och har skapat ett utanförskap och en polarisering som vi även i Sverige bör se hoten i. 

Det var en stark seger och är oavsett alla uttolkningar ett starkt stöd, något som kan ses också mot bakgrund av socialister och republikaner som sitter fast i det förgångnas logik förlorat stora delar av sina väljarbaser. Havande detta sagt är det självklart bestickande och oroväckande att så många var beredda att rösta på en kandidat som skrutit, tidigare, om sina nära band till Putin och som vill vända Frankrike bort från Europa och Nato.

Nu kan Frankrike fortsätta reformera ekonomin. Det är bra för hela Europa. Och nu kan Frankrike vara en del av det Europa som tar ansvar i världen. Då måste Frankrike överge en annan gammal fransk logik om Europa som ett medel för fransk suveränitet mot omvärlden. Det vi nu sett genom Rysslands hot mot Europa och kriget mot Ukraina är att den fria världen behöver strategiska allianser, inte strategisk självtillräcklighet. Europa behöver USA och USA behöver Europa. Det måste vara grunden för att utveckla både en större europeisk strategisk kapacitet och förmåga och samtidigt ett bredare och mer intensivt samarbete med USA i allt vad som gäller digital ekonomi, artificiell intelligens, handel, de globala villkoren för handel och värnet av mänskliga fri- och rättigheter. 

Det är ett sådant Europa vi måste utveckla och det är i den utvecklingen ett starkt Frankrike är avgörande viktigt. Marknadsekonomi, fri handel och mänskliga fri- och rättigheter.