Hoppa till innehåll

Lyft fram meningen med EU – krönika i Norrbottens-kuriren

Varför finns den Europeiska unionen? I ett osedvanligt historielöst uttalande hävdade USA:s president Donald Trump häromveckan att EU grundades för att utnyttja USA, vilket föranlät en av USA:s ambassadörer att lämna sin post. Inte långt dessförinnan krävde Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson att Sverige skulle kastas ut i samma osäkerhet som Storbritannien, genom en folkomröstning om svenskt utträde ur EU, som Vänsterpartiet tidigare har krävt. Dessa krafter söker nu göra Sverige mer isolerat, i en tid när internationellt samarbete behövs mer än någonsin.

Tron att Sverige på egen hand bättre kan möta globala utmaningar, från den globala ekonomin till miljöhot och säkerhetshot från auktoritära regimer, är i bästa fall naiv, men ofta grundade i ideologiska övertygelser. Dessa övertygelser må styra Trump, Åkesson och Sjöstedt, men bygger i grunden på falska antaganden om att Sverige är bättre ensamt.

Ryssland kommer inte att bli mindre aggressivt för att Sverige upphör att samarbeta med våra grannländer. Tvärtom är det just den sortens politik som leder till osäkerhet, som den instabilitet ett uteblivet Nato-medlemskap bidrar till i Östersjön, vilket skulle bli än värre utan ett EU-medlemskap. En sådan situation gynnar endast despoter och dem som vill se etniska och religiösa motsättningar.

Europeiska unionens styrka ligger i den inre marknaden och den fria rörligheten för varor, tjänster, människor och kapital där 28 regler ersätts med en. Att Storbritannien nu ser ut att lämna delar eller hela den inre marknaden får allvarliga konsekvenser för oss alla, allra mest för britterna. Det är en av anledningarna till varför den brittiska regeringen har haft sådana svårigheter i förhandlingarna.

Men unionen är också politisk, grundad i gemensamma värden om demokrati, rättsstat och öppna ekonomier. Det Europa som tidigare var delat mellan den fria världen och den förtrycka, med en järnridå som skiljde dessa åt, är i dag enat. För många av Östeuropas stater var EU vägen till frihet och demokrati, bort från våldsamma konflikter. När den liberala demokratin ifrågasätts runt om i världen, när nationalistiska rörelser vinner mark och när USA försvagar sin egen roll är EU en stark motvikt för det öppna samhället.

Nu ser Storbritannien ut att förlora det ekonomiska och det politiska samarbete som EU innebär. Även om man lyckas lösa knutarna som uppstår i samband med utträdet kvarstår alla problem som måste hanteras, från flyktingkris till klimathot, digitalisering, energifrågor och ekonomiska frågor. Dessa försvinner inte för att EU försvinner. Tvärtom kvarstår de och Storbritannien kan komma att tvingas lösa dem på egen hand.

I debatten om EU behöver vi fokusera mer på de långsiktiga vinsterna av samarbete och sammanhållning och mindre på enskilda politiska beslut som vi inte gillar och som förekommer i varje demokrati. Utan EU blir vi svagare oaktat dessa beslut. Låt inte Sverigedemokrater och likasinnade kasta ut Sverige i samma kaos som britterna.