Hoppa till innehåll

Löfven måste ingripa när Ryssland vill hyra hamn – artikel i SvD

Inget annat land i Europa kan begripa att vi upplåter vår hamn till ett ryskt statsföretag. När Gotlands regionledning föredrar pengar framför öns och Sveriges säkerhet måste Stefan Löfven agera, skriver Gunnar Hökmark (M).

En ledande svenska socialdemokratisk kommunalpolitiker vill bokstavligen sälja ut viktiga svenska säkerhetsintressen till en främmande stat som bedriver aggressiv underrättelseverksamhet och påverkanspolitik mot Sverige och andra europeiska länder. Det är knappt två veckor kvar tills att det första beslutet fattas på Gotland om uthyrning av Slite hamn till det statliga ryska företaget Gazprom. Nu måste regeringen gripa in. Det slår direkt mot vitala svenska säkerhetsintressen och skulle upplevas som ett svårförståeligt svek i våra grannländer.

Gotlands regionstyrelses ordförande Björn Jansson (S) menar att majoriteten på Gotland kommer att säga ja till den ryska förfrågan. Han menar att de 50 till 60 miljoner det skulle innebära för Gotland vore ett ”välkommet bidrag som underlättar vardagen”. För ett tiotal miljoner kronor är man alltså beredd att ge ryska staten tillgång till ett av Sveriges känsligaste säkerhetspolitiska områden på Gotland. I sin iver att underlätta vardagen underlättar man också för den som vill utsätta Gotland och Sverige för hot mot vår säkerhet och territoriella integritet.

Det skulle innebära att Ryssland de facto skulle få utökad och långvarig tillgång till en hamn i en del av Sverige som är säkerhetspolitiskt utsatt. Dessutom ges det ryska statliga företaget möjlighet att själv driva en hamn som för övrigt saknar de sprängfickor som svenska hamnar har. I samma andetag som det svenska försvaret bedömt det viktigt att stärka upp på Gotland söker alltså de gotländska socialdemokraterna sälja ut hamnkapacitet till ett land som använder sig av hybridkrigföring, små gröna män och som i uttrycklig handling visat att man inte respekterar andra länders territoriella gränser.

Nord Stream 2 saknar kommersiella syften. Den syftar till att stärka den ryska gasdominansen i Europa, öka beroendet till rysk gas och försätta våra grannar i Baltikum samt i Central- och Östeuropa i en position där deras suveränitet och säkerhetspolitiska integritet skulle försvagas och utmanas. Gasledningen är en del av den ryska påverkanspolitiken som syftar till att splittra Europa.

Nord Stream 2 innebär att Ryssland kommer hävda en utvidgad intressesfär i Östersjön på bekostnad av alla andra. En sak som det varnats för är att det enkelt kan placera avlyssningsutrustning i anslutning till gasledningen för att på det viset kunna utvidga sin spaning och underrättelseverksamhet mot svenskt försvar.

Regeringen har en skyldighet att agera utifrån detta och inte sticka huvudet i sanden.

Tillåts Gazprom att bygga sin gasledning och att göra så med Slite hamn som sin bas vore det detsamma som att göra svensk infrastruktur tillgänglig för ett företag som i praktiken får sina instruktioner från Kreml. Gotland är strategiskt viktigt för säkerheten kring Östersjön och Försvarsmakten har varit tydlig med sin oro över att en främmande makt får operera på för svenskt försvar känsligt territorium.

Inget annat land i Europa kan begripa att vi upplåter vår hamn till ett ryskt statsföretag. Frågan om Slite hamn och Gazproms gasledning på Östersjöns botten handlar om europeisk energipolitik, europeisk konkurrenslagstiftning, svensk säkerhet, det svenska försvarets förutsättningar och Sveriges syn på de hot Ryssland riktar mot sina grannländer. Den handlar om det svenska försvarets förutsättningar men också om hur Sverige som stat värnar sitt territorium i fredstid. När Gotlands regionledning föredrar pengar framför öns och Sveriges säkerhet måste Stefan Löfven agera. Den svenska regeringen har ett ansvar för att inte ge främmande makt tillgång till en hamnkapacitet som hotar svenskt försvar och svensk säkerhet.

Gotlands regionfullmäktige väntas ta beslut om att hyra ut Slite hamn i januari och Kommissionen väntas komma med sin juridiska bedömning av projektet inom kort. Tiden börjar rinna ut för Löfven, Hultqvist och Wallström. Hela Europa väntar. Ska Sverige vara dem som möjliggör ett hot mot hela Europas säkerhet?

Gunnar Hökmark

delegationsledare för Moderaterna i Europaparlamentet