Hoppa till innehåll

Löfven har ett ansvar för att värna demokratin även när socialdemokratiska vänner hotar den

I Polen underminerar Rättvisepartiet rättsstatens oberoende institutioner. I Ungern har Orban under lång tid passerat långt bortom gränsen för det acceptabla. Och han har mött hård kritik från oss moderater. I Rumänien har den socialdemokratiska regeringen styrts av en partiordförande som inte får sitta i regeringen på grund av sin brottslighet, den har föreslagit att legalisera korruption och bekämpat de myndigheter som bekämpar korruption. Den antiziganistiska politiken är en medveten diskriminering av romer. Nu förbjuder man oppositionen att lansera egna listor till Europavalet i maj. Det är långt värre än någon annan regering i Europa. 

I Slovakien har vi en socialdemokratisk regering med ytterlighetspartier som får Sd att framstå som rosa och där regeringschef efter regeringschef odlat främlingsfientlighet. I Slovenien ser vi samma mönster. I Tjeckien ser vi det tillsammans med en underdånighet till Moskva som till sin form är ett uppenbart hot mot demokrati, frihet och rättsstat. I Malta har vi en regering som värnar korruption inom sina egna led, och som låter penningtvätt bli en bas för den politiska struktur de behärskar. I Storbritannien ett Labourparti som spricker på grund av den antisemitism som präglar dess inre motsättningar.

Av något underligt skäl har socialdemokrater helst bara velat tala om Ungern och Orban. För min del och för oss moderater har det varit självklart att tydligt fördöma Orban och ställa krav på partiets övriga företrädare att leva upp till grundläggande värden. Men socialdemokraternas tystnad om Rumänien, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Malta har varit dånande liksom om Labour i Storbritannien, lika dånande som tystnaden om antisemitismen inom SSU Skåne och i Malmö.

Liberalernas och Centerpartiets tro på att detta parti orkar hålla rent mot dem som hotar demokratin saknar grund. Stefan Löfven eller någon annan ledande företrädare har inte sagt något som helst kritiskt om dessa socialdemokratiska regeringar. Nu har till slut Aftonbladet Ledare skrivit om hur regeringen försöker hindra fri val. Liberalerna som har sina vänner i regeringen i Rumänien kan också säga något.

Socialdemokratin var under många årtionden tysta eller passiva inför Central- och Östeuropas diktaturer. Istället sympatiserade de med enpartiregimer i Asien, Centralamerika och i Afrika. Deras historia av att värna demokrati och rättsstat präglas av färgblindhet. Den färgblindheten ser vi i dag på nytt. Nu är det dags att Stefan Löfven agerar mot sina partivänner som hotar demokratin.

I Polen, Tjeckien, Slovakien, Ungern, Rumänien, Bulgarien, Slovenien och Malta har vi alla ett ansvar att värna demokratins och rättsstatens gränser. Oberoende av politisk färg. Annars är det inte demokratin och rättsstaten man värnar. Utan sina egna partivänner.