Hoppa till innehåll

Löfven försvagar Sverige och EU – krönika i Allians för Skåne

  • av

Den socialdemokratiska regeringen har under Stefan Löfven misslyckats med de utmaningar som Sverige står inför, med växande vårdköer, färre poliser, ökad otrygghet, ökade koldioxidutsläpp och lägst tillväxt per capita inom EU som följd. Men regeringen har också fundamentalt misslyckats med Sveriges ledarskap i Europa.

En svensk statsminister borde inom EU driva på för ett Europa som är öppet mot omvärlden, som fördjupar den inre marknaden, agerar mot Ryssland och fördömer de regeringar som urholkar demokratin och rättsstatens principer.

Vad gäller det senare så har Löfven liksom vi moderater varit tydlig i sina fördömanden mot Viktor Orbán i Ungern, men har varit så partipolitiskt förblindad att tystnaden mot socialdemokratiska regeringar i Rumänien, Slovakien och Malta som urholkar rättsstatens principer varit dånande. Det försvagar Sveriges trovärdighet, som borde vara självklar i så grundläggande frågor.

Sverige har inte bara försummat Europa och EU som arena för viktig gemensam lagstiftning genom att ständigt prioritera FN och FN:s säkerhetsråd. Man har också bidragit till en försvagning av Europasamarbetet genom att prioritera helt fel frågor.

Hösten 2017 bjöd Löfven in till ett EU-toppmöte om att införa en social pelare i EU, som blev starten på en utveckling där allt mer lagstiftning om socialpolitik kan komma att behöva kompromissas om i Europa. Kompromisser och gemensam lagstiftning är bra och nödvändigt när det handlar om våra gemensamma marknader eller gränsöverskridande frågor, men Löfvenmodellen riskerar att splittra mer än att ena.

Vi ska inte i EU kompromissa om föräldraförsäkring eller arbetsvillkor, som ju i Sverige regleras i kollektivavtal. Dessvärre är det just detta som Löfven och socialdemokraterna försöker driva igenom samtidigt som man låtsas som att det inte handlar om lagstiftning.

Med en sådan regering blir det desto viktigare med ledamöter i Europaparlamentet som driver på för en handelsvänlig politik, som formar säkerhet och försvar tillsammans med andra, som kan möta gränsöverskridande brottslighet och som utgår från en anständig men stram invandringspolitik. Europa bör vara ledande i att möta framtidens frågor, som till stor del redan är här i dag, som digitalisering, artificiell intelligens och hur vi kan minska utsläpp med ökad tillväxt.

Här landar ofta Socialdemokraterna och alltid Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna i att bromsa nya handelsavtal, motverka avregleringar av marknader som ger tillväxt och jobb för att istället driva på för ökad reglering inom områden där vi inte behöver gemensamma regler. Vi behöver mer borgerlig politik i Europa för att både Sverige och Europa ska stå starkt.