Hoppa till innehåll

Löfven är ansvar för kaoset – artikel i Upsala Nya Tidning

  • av

Den rödgröna regeringen har nu lagt sin vårbudget. Höjd skatt för poliser och lokförare står på agendan och tillsammans med tidigare års skattehöjningar har regeringen nu ökat skattetrycket med 23 miljarder kronor. Den socialdemokratiskt dominerade minoritetsregeringen hotar med nyval om oppositionen i majoritet inte accepterar skattehöjningarna.

Men den rödgröna regeringen har ingen rätt att förvänta sig att oppositionen låter den driva igenom minoritetspolitik.

Det är Stefan Löfven som bär ansvar för att hantera den parlamentariska verkligheten.

Stefan Löfven tydliggjorde för Sveriges Radio att han inte drar sig för att utlysa extraval om ”situationen kräver det”. Men det finns inget som tvingar Löfven att utlysa extraval om den rödgröna regeringens budget faller. Han kan både välja att ombilda regeringen och söka mandat för en mer moderata budget, eller att avgå och låta en annan politisk ledare söka förtroende. Det är de stabila förutsättningarna som svensk grundlag ger.

En opposition som använder sin grundlagsstadgade rätt att rösta på sin egen budget är inte ett uttryck för kaos. Däremot den statsminister som driver en politik som går riksdagsmajoriteten emot.

Det här borde vara utgångspunkten för debatten om regeringsfrågan. Men det är ett perspektiv som alltför ofta tappas bort. Det är den svenska parlamentariska ordningen att en regering behöver finna en majoritet som inte är emot sin politik. Lyckas den inte med det är det upp till regeringen att acceptera eller inte acceptera utfallet i en sådan omröstning.

Extraval är inte heller den främsta utgångspunkten i grundlagens ordning.

Om man hoppar över talmansrundor och utlyser extraval direkt uppstår – och bara då – risk för det kaos som Löfven och andra socialdemokrater varnar för och anser att alliansen skulle vara skyldig till.

Men det är ju faktiskt bara en som är ansvarig för det kaos som nu finns och det kaos som uppstår då och det är Stefan Löfven.

Vår grundlag ställer krav på Sveriges regeringschef att kunna föra en politik som samlar tillräckligt med stöd. Vår grundlag finns till för att hantera parlamentariska problem utan att kaos uppstår. Alternativet till detta förhållningssätt är att man menar att demokratin och parlamentarismen ger kaos. Det brukar vara just de ytterlighetsgrupper som nu bör hållas kort som lägger denna skuld på demokratin.

Vårbudgeten är en fortsättning på den ansvarslösa politik som Socialdemokraterna har fört tillsammans med Miljöpartiet, uppbackade av Vänsterpartiet.

Förutom skattehöjningar som slår mot både Sveriges ekonomi och den polis som väljer att jobba ett par extra pass blundar den rödgröna regeringen fortsatt för våra integrationsproblem och utmaningar inom vår offentliga sektor.

Det är en oppositions ansvar att försöka stoppa en sådan politik och det är statsministerns ansvar att acceptera demokrati och parlamentarism – inte att undergräva och motverka.

En statsminister, vem det än är, bör rätta sig efter den parlamentariska verkligheten.

Gunnar Hökmark (M), Europaparlamentariker