Hoppa till innehåll

LO och paradiset

Ser att LO är bekymrat och misstänker att regeringen vill göra Sverige till ett skatteparadis. Med tanke på att Sverige har att av världens högsta skattetryck är kraven på ett paradis förhållandevis låga. Och med tanke på att vi har stabila offentliga finanser med en mycket stor offentlig sektor och omfattande skattefinansierad välfärd känns hotet om ett paradis lite väl tidigt.

Men det intressanta är misstanken i sig. LO är rädd för att vi ska ha konkurrenskraftiga skatter som lockar till fler företagsinvesteringar och nya jobb i Sverige. Skatterna får inte vara för låga för det kan uppmuntra till lättsamhet, för stor frihet, tillväxt, investeringar och en allt för positiv utveckling av svenskt näringsliv. LO är uppenbarligen inspirerad av de religiösa riktningar som anser att jordelivet inte får vara för lätt.

Det kan uppmuntra till synd och att livet är för lätt. Det ska vara svårt och tufft att leva. Gärna ett paradis men först långt efter pensionen. Ett annat alternativ är att LO kräver rejäla lönesänkningar. De som vill ha ett bättre liv under jordelivet kan ju rösta på andra krafter än dem LO stöder.