LO föredrar SAS framför Norwegian i välfärden

LO har i dag på morgonen lanserat en ny företagsform som präglas av mer politisk styrning och kontroll. Istället för att bejaka ett företagande som ger nytänkande och konkurrens vill LO socialisera även själva företagandet. För LO är det den politiska kontrollen över företagandet som är det viktiga, inte kvaliteten och nytänkandet. Konsekvensen blir färre företag, färre verksamheter och färre alternativ. Det är tvärtemot vad vi behöver i dag.

Konsekvensen av dagens förslag är att stora delar av den välfärd som vi i dag har måste läggas ner och inte längre blir tillgängliga. LO är nu ett hot mot välfärdens kvalitet och mångfald. För de äldre, för eleverna, för de sjuka blir nu alternativen färre eftersom LO föredrar företag som SAS snarare än som Norwegian. Det är illa för Sverige.