Hoppa till innehåll

LO borde våga se problemet i stället – slutreplik i Aftonbladet

När Karl-Petter Thorwaldsson och Marita Ulvskog svarar mig om sin syn på att regeringen Löfven tagit initiativ till att sociala och arbetsmarknadspolitiska frågor ska bli föremål för EU-beslut väljer de att låtsas som ingenting. I stället attackerar de mig och moderaterna för att vilja lagstifta om sänkta löner, inskränkt strejkrätt och urholkad arbetsrätt. Så är det inte.

Mig veterligen finns det bara en regering i modern tid som har föreslagit att inskränka strejkrätten och det var en socialdemokratisk regering 1990.

Men först oavsett våra meningsskiljaktigheter en ursäkt till Karl-Petter Thorwaldsson för ett pinsamt och obegripligt fel vad gäller hans namn. Det var slarvigt, som de båda påpekar och jag håller med om.

I sin replik kunde de med några ord ha berört det faktum att EU-kommissionen nu föreslår förändringar i lagstiftning som påverkar den svenska arbetsmarknaden så uppenbart att ett enigt arbetsmarknadsutskott väljer att förkasta det.

EU-kommissionens förslag är en direkt konsekvens av den process som regeringen Löfven tog initiativ till. Nu kommer förslagen, så som jag och andra varnade för, och nu ser vi hur de strider mot den svenska modellen.

Det är ett problem som LO borde ta ställning till i stället för att falla in i sedvanliga attacker på alliansen.

Men det faktum att sakfrågan inte alls berörs är också ett svar. De varningar som vi förde fram har nu bekräftats. Det borde Marita Ulvskog och Karl-Petter Thorwaldsson kunna reflektera över.

Annars är nämligen risken att vi fortsatt ser en växande ström EU-förslag om arbetsmarknad och sociala frågor som underminerar den svenska modellen. Och då hjälper det inte att man höjer tonen.