Hoppa till innehåll

Liberaliseringarna bör fortsätta

Sverige har liberaliserats mest under de senaste 20 åren, noterar Svenska Dagbladet idag. Tidningen grundar sig bland annat Heritage Foundation, en thinktank i Washington men även andra internationella analyser visar det samma.

Det tidningen försummar att notera är att dessa liberaliseringar har lett till en stabil och växande svensk ekonomi samtidigt som enskilda människor har fått valfrihet och möjlighet att starta nytt. Vi har fått en lång rad olika välfärdsverksamheter, ett billigare inrikesflyg och taxi samtidigt som energiliberaliseringar har gett ökad konkurrens men inte kunnat motverka politiskt beslutade skatter och ägarkoncentration.

Det faktum att Sverige har blivit en av de bättre fungerande ekonomierna i världen tar liten plats i reportaget, däremot att någon har försökt sälja ett tillstånd att bedriva friskola. Nu är det så att oavsett vem som bedriver en friskola ska den uppfylla centrala läroplanskrav och föräldrarnas och elevernas krav. Friskolor, eller annan privat välfärd, som inte uppfyller kraven försvinner. Problemet är att kommunala verksamheter som inte uppfyller kraven fortsätter som tidigare. De som drömmer sig tillbaka till monopolens tid ska drömma om köer, skenande kostnader och maktlöshet för den enskilde. Vi andra kan glädjas åt mångfalden, förnyelsen och ökad produktivitet och fokus på den enskilde, och att vi alltid kan välja något annat.

Det behöver vi mer av, inte mindre, om vi vill bli ett ledande kunskapssamhälle och en dynamisk tjänsteekonomi, och om vi vill att den enskilde ska få bästa möjliga förutsättningar.