Hoppa till innehåll

Ledarna i Lahti

[BILD1]I morgon/eller i dag/ möts de europeiska stats- och regeringscheferna i finska Lahti för att diskutera de frågor som statsminister Vahanen har inbjudit till

Det kommer att handla om lite immigrationsfrågor, som är den stora frågan för EU´s medelhavsländer som just nu möter mycket stora flyktingströmmar över havet, och om innovationsfrågor. Men den stora frågan som kommer att stå över detta är förhållandet till Ryssland.

Skälen till att denna fråga kommer att dominera inte bara mediauppmärksamheten utan också frågan om toppmötet ledde till något är uppenbara. Först av allt kommer Putin på middag för en diskussion, som han säkerligen kommer att dominera. Det faktum att den ryska demokratin håller på att förfalla mot en statsauktoritär regimtyp med urholkade mänskliga fri- och rättigheter tvingar Europa att relatera sig till denna utveckling. Det gör också kriget i Tjetjenien, hoten och utpressningen av Georgien, de politiskt betingade morden på för regimen obekväma personer, må det vara journalister eller företagare, den ryska energisektorns växande betydelse för Europa, den ryska ekonomins starkare ställning i grannländerna och statens kontroll över näringslivet tvingar fram tydliga krav på de spelregler som Ryssland måste leva efter i Europa.

I parlamentets debatt inför toppmötet hävdade socialistledaren Schultz att man måste vara realistisk i kraven på demokrati gentemot Ryssland, det vill säga vi ska inte hoppas för mycket och därför heller inte göra så mycket.

[BILD2]Jag fick anledning att bemöta honom. Om man ska vara realist om demokratin i Ryssland ska man ha klart för sig att utan att Europa gör och säger något kommer förfallet fortsätta och de demokratiska krafterna inte bara försvagas utan också att lämnas ensamma. Ett Ryssland som utvecklas längs det mönstret kommer inte att vara en bra partner för Europa, vare sig när det gäller politik, ekonomi eller energi. Ryssland lyssnar när vi talar högt och tydligt, det har präglat Putins gärning gång från gång men bryr sig inte om vad vi tycker om vi inte säger det.

Ett Ryssland som faller allt djupare in i ett arrogant beteende gentemot sina egna medborgare kommer att visa samma arrogans mot sina grannar. Ett bra förhållande till Ryssland och säkra energileveranser kräver att vi vågar och kan tala klarspråk. Det måste Putin få höra i Lahti med den kraft som Sibelius toner kan skapa.