Hoppa till innehåll

Lavrovs argument för Nato

Sergej Lavrov varnar Sverige för ryska motåtgärder om vi går med i Nato säger han egentligen att Ryssland är berett att ingripa och reagera mot länder som inte gör som Ryssland vill. Det är ett förtäckt hot som avslöjar en syn på grannländers frihet och europeisk fred. Den rimmar tyvärr väl med det uppträdande som präglat Ryssland sedan Putins makttillträde.

Sovjetunionens fall var för Putin en tragedi, som implicit måste leda till en ny rysk dominans. Inblandningen i grannländernas egna avgöranden. Från Ukraina, Moldavien, Armenien, Georgien, Azerbajdzjan till de nordiska och baltiska länderna. Kriget i Georgien liksom kriget i Ukraina.

I en tid då omvärlden har nedrustat och inriktat sig på de fördelar den europeiska fredsordningen från 1990-talets början gav oss har Ryssland upprustat, hotat, attackerat, utvecklat sina påverkansmetoder, ökat sitt provokativa uppträdande, ökat underrättelseverksamhet liksom desinformation och destabiliseringsoperationer. Det är allvarligt att så många inte såg denna utveckling som pågått i drygt 10 års tid. Men det vore nu än allvarligare om vi inte ser den utveckling som Ryssland fortsätter.

Enligt Lavrov ska balterna vara tacksamma mot Ryssland för att de blev fria utan våld. De som ska vara de mest tacksamma mot historien är ryssarna som undkom ett av världens mest brutala förtryck med Sovjetunionens fall. Och de drabbas nu åter av ett växande förtryck där våld och militär makt hyllas som ett medel både i inrikespolitiken och utrikespolitiken.

Det europeiska säkerhetssystemet är i dag sammanvävt genom gemensamma ekonomier, ömsesidiga förpliktelser och en gemensam utrikes och säkerhetspolitik. Det är svårt att se att Sverige kan bli angripet utan att andra blir det. Men det är också svårt att se att andra i vår närhet kan bli angripa utan att vi blir påverkade av kriget. Det finns i dag en militär överlägsenhet för Ryssland i vår närhet gentemot Nato. Nato är inget hot mot Ryssland och strävar heller inte till att vara det. Men Nato är ett hinder för Ryssland att utöva hot, militär makt och påtryckningar mot sina grannländer.

Sverige och Finland är gråzoner som underlättar för rysk maktutövning och för ett underminerande av länders självständighet. Vårt medlemskap i Nato skulle inte hota någon. Men det skulle bli svårare att som Lavrov hota oss, och de baltiska staterna skulle bli tryggare till fördel för vår fred. För som sagt, och som det i dag råder bred enighet om, ett militärt angrepp mot oss kommer involvera fler, liksom ett militärt angrepp på våra grannar kommer drabba vår säkerhet och fred. Lavrov säger till oss att vi bör gå med i Nato för Ryssland anser sig ha rätt att hota sina grannländer oavsett om de tillhör en allians eller ej. Det finns ingen som har gett Sverige så goda argument för svenskt Natomedlemskap som Lavrov.