Hoppa till innehåll

Lättare för småföretag att delta i offentlig upphandling

– Den inre marknaden måste bli lika tillgänglig för små företag som för stora. Därför måste vi nu driva på en omfattande regelförenkling som öppnar Europas gränser även för småföretag, säger Gunnar Hökmark.

– En av de viktigaste åtgärderna i småföretagarstadgan är förbättrade möjligheter för småföretagare att delta i offentliga upphandlingar.

Förslagen innebär bland annat:
– Ökad insynen i upphandlingsprocesserna
– Det ska bli enklare för mindre företag att delta
– Upphandlingarna måste delas upp i mindre delar