Hoppa till innehåll

Låt RRV granska statens bokföringsteknik

Regeringens bokföring är ett medvetet försök att vilseleda och dölja när det gäller utvecklingen av statens utgifter. Statens utgifter för 2002 är åtminstone 10 miljarder högre än vad som redovisas.

När det gäller arealstöd till jordbruket, ökat stöd till pensionärer, infrastrukturinvesteringar och sjöfartstödet döljer regeringen utgifterna genom en redovisningsteknik som står i direkt strid med budgetlagen.

Låt Riksrevisionsverket granska regeringens redovisning av utgifter. Därmed kan allmänheten få en korrekt bild av utgiftsutvecklingen och hur statens underskott nu utvecklas.

Det föreslår moderaternas ekonomisk- politiske talesman Gunnar Hökmark med anledning av att regeringen nu vill införa ett statligt stöd till kommunerna på drygt 3 miljarder utan att låta bokföra det som en utgift.

De redovisningsmetoder som regeringen använder sig av syftar medvetet till att dölja och försvåra en insyn. Genom att felaktigt bokföra statliga utgifter som minskade inkomster kan regeringen låta utgifterna växa över utgiftstaket.

Det innebär i praktiken att regeringen inför valåret låter beslutade utgifter spränga utgiftstaket samtidigt som man låtsas att utgiftsutvecklingen är under kontroll. Det är att medvetet bluffa väljarna och att urholka förtroendet för statens redovisning.

Låt därför RRV ge en korrekt bild av hur stora de faktiska utgifterna är. Alla vinner på att stärka förtroendet för hur de statliga finanserna redovisas, säger Hökmark.